långtidscovid hjärtat börjar rusa
Image from Pixabay

Mystiskt symtom vid långtidscovid – hjärtat börjar rusa när man reser sig….

Personer som lider av långtidscovid har rapporterat att hjärtat börjar rusa när de ställer sig upp, en extremt obehaglig upplevelse.

Flera studier har visat att symtom kan kvarstå i flera månader eller till och med år, efter genomgången infektion.

SARS-CoV-2-virus har visat sig kunna skada lungor, hjärta och hjärna, vilket kan öka riskerna att få långvariga hälsoproblem.

Men det är inte bara begränsat till personer som blev allvarligt sjuka, även personer med milda symtom drabbas av dessa symtom.

Ett av de många symtom som människor vanligtvis inte initialt diagnostiseras med är ”Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom”. (POTS)

SARS-CoV-2 kan orsaka POTS

långtidscovid hjärtat börjar rusa
Image by iXimus from Pixabay

Det är ett vanligt symptom vid långtidscovid vilket får ditt hjärta att börja rusa om du bara ställer dig upp.

Ditt hjärtslag kan öka med minst 30 slag per minut om du går från sittande eller liggande till stående, skriver TOI.

POTS inträffar när din kropps autonoma nervsystem inte lyckas kontrollera dina blodtrycksnivåer och hjärtfrekvens för att kompensera din ändrade position.

Tillståndet kan utlösas av ett antal faktorer, men forskare tror att virus som SARS-CoV-2 eller bakterier är de vanligaste bakomliggande orsakerna.

Coronavirus kan orsaka detta syndrom och vissa som genomgått en infektion med COVID-19 hade typiska POTS-symtom.

Långtidscovid och hjärtat börjar rusa

långtidscovid hjärtat börjar rusa
Image from Pixabay

Kort sagt är det en dysfunktion i det autonoma nervsystemet som orsakar blodtrycksfall och sinustakykardi, framför allt när man reser på sig.

Dessa symtom inkluderar hjärtklappning, hjärndimma, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar och svår kronisk trötthet.

Alla som haft covid-19 kan utveckla POTS, men det finns vissa saker som kan öka din risk att drabbas.

Dessa inkluderar en historia av hjärnskakning, yrsel och hjärtklappning innan du insjuknade i covid-19.

Introbild – Image by Myriams-Fotos from Pixabay