långtidscovid
Image from Pixabay

4 faktorer som klart ökar risken för långtidscovid, ny forskning….

Många har rapporterat om långvariga symptom, så kallad långtidscovid, men att diagnosticera den har varit svårt då det är ett diffust begrepp.

Ett annat mysterium har varit om vissa personer är mer benägna att bli drabbade av det?

Vissa upplever fysiska, neurologiska eller kognitiva symtom som kan dröja kvar i månader efter att infektionen försvunnit.

Nu rapporterar ett team forskare att de identifierat biologiska faktorer som kan hjälpa till att förutspå om en person kommer att utveckla långvarig covid.

Forskarna har följt mer än 200 patienter i två till tre månader, som alla tillfrisknat efter genomgången infektion, men som led av långtidscovid.

4 faktorer som ökar risken för långtidscovid

långtidscovid
Image by fernando zhiminaicela from Pixabay

Studien, som publicerades på tisdagen i tidskriften Cell, visade på fyra faktorer som tidigt kunde identifieras hos en person med coronavirusinfektion.

De verkade korrelera med en förhöjd risk för att få bestående symtom under lång tid framåt, rapporterar indianexpress.

Forskarna sa att de upptäckt ett samband mellan dessa faktorer och långvarig covid, oavsett om man fick en allvarlig eller mild infektionen.

”Det är det första riktiga försöket att på allvar upptäcka biologiska mekanismer som triggar långvarig covid,” säger Dr Steven Deeks, professor vid ”University of California”.

Han och andra experter menade dock att resultaten måste bli verifierade av betydligt mer forskning kring ämnet.

Har identifierat 4 riskfaktorer för långtidscovid

långtidscovid
Image from Pixabay

En av de fyra faktorer som forskare identifierade är nivån av coronavirus-RNA i blodet tidigt under infektionen, en indikator på mängden virus.

En annan är närvaron av vissa autoantikroppar – antikroppar som av misstag attackerar vävnader i kroppen.

Förekomst av autoantikroppar är ett tecken på en autoimmun sjukdom, men varianter av dem förekommer också hos friska individer.

En tredje faktor är reaktiveringen av Epstein-Barr-viruset, ett virus som infekterar de flesta människor, ofta när de är unga..

Det är ett av de mest spridda virusen bland människor. Uppskattningsvis beräknas 95% av alla människor vara bärare av viruset i latent fas.

Den sista faktorn är att ha typ 2-diabetes, även om forskarna och andra experter sa att i större studier var diabetes bara ett av flera medicinska tillstånd som ökar risken för långvarig covid.

Introbild – Image by PIRO4D from Pixabay