Lassafeber
Image from Pixabay

Två fall av det ebola-liknande viruset Lassafeber har drabbat England….

Två personer har diagnostiserats med Lassafeber i England, ett sällsynt ebolaliknande virus som bland annat sprids via råttavföring.

Det är de första bekräftade fallen av den allvarliga blödarfebern på drygt ett decennium, och man har bara haft åtta konstaterade fall sedan 1980.

Men enligt hälsotjänstemän utreds även ett tredje troligt fall, även detta kopplat till samma familj.

Den brittiska hälsomyndigheten betonade dock att överföring från människa till människa är sällsynt och att de flesta blir helt återställda.

Nigeria är hårt drabbat av Lassafeber

Man tror att samtliga fall är kan kopplas till en familj som nyligen återvänt från Västafrika, där viruset är endemiskt.

En av patienterna har transporterats till ”Royal Free Hospital” i London för specialistvård medans en redan tillfrisknat.

Det tredje misstänkta fallet behandlas på ”Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust”, rapporterar metro.

Lassafeber

Lassafeber bedöms kunna smitta via aerosoler från smittbärande råttor och via kroppsvätskor från en smittad person.

Lassafeber
Image from Pixabay

Tillfällig kontakt (inkluderat hudkontakt) sprider inte viruset. Namnet Lassa kommer från staden i Nigeria där sjukdomen först upptäcktes 1969.

Sjukdomen är utbredd i Västafrika med 100 000 till 300 000 fall årligen. I Sverige finns det endast ett fall rapporterat från 2016, skriver netdoktor.

Myndigheten i England beskriver Lassafeber som en ”akut viral hemorragisk sjukdom orsakad av Lassaviruset”.

Dr Susan Hopkins vid UKHSA sa: ”Vi kan bekräfta att vi funnit två fall i England, och ytterligare ett troligt fall är under utredning.

”Fallen är inom samma familj och är kopplat till nyligen genomförda resor till och från Västafrika.”

”Lassafeber är ytterst sällsynt i Storbritannien och spridningsrisken är låg, så risken för allmänheten är försumbar.

”Vi smittspårar alla som haft nära kontakt med familjen för att ge stöd och råd innan vi vet om de blivit smittade.

Introbild – Image by PIRO4D from Pixabay