Livshotande komplikationer covid
Image from Pixabay

Livsfarliga komplikationer som kan uppstå långt efter covid, nya mörka larm…..

ALLA som har haft covid kan få livsfarliga komplikationer som först dyker upp flera månader efter genomgången infektion.

Läkare börjar mer och mer inse att viruset påverkar hela kroppen, och inte bara andningsorganen.

Forskare vid Kings College i London sa att det handlar om ett multisystemtillstånd som kan orsaka sjukdomar i hela kroppen.

Den nya alarmerade studien visade att man löper en större risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, särskilt under de tre första månaderna efter infektion.

Experterna analyserade journaler från drygt 428 000 patienter som smittats av coronaviruset, rapporterar SUN.

Covid och livsfarliga komplikationer

Covid och livshotande komplikationer
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Det visade sig att man löpte en 81 procent högre risk att få diabetes under de första fyra veckorna efter att ha blivit smittad.

Denna risk ökade sedan med 27 procent – upp till 12 veckor efter genomgången infektion.

Resultaten belyser vikten av att läkare råder patienter som nyligen haft covid att minska risken genom hälsosam kost och träning.

Coronaviruset kunde också associeras med en sexfaldig ökning av kardiovaskulära diagnoser totalt sett.

Forskare betonade att detta främst berodde på lungemboli och oregelbundna hjärtslag, och att risken börjar avta fem veckor efter infektion.

Nya creepy larm om vårt ”kära” coronavirus…..

Livshotande komplikationer covid
Image from Pixabay

Dr Faye Riley, forskningskommunikationschef vid Diabetes UK sa att det finns allt fler bevis på att covid-19 kan utlösa diabetes hos vissa.

”Även om de växande bevisen är oroande, är det fortfarande oklart om covid-19 direkt orsakar diabetes, om det lyfter fram tidigare odiagnostiserade fall, eller om det finns andra faktorer som spelar in.

”Det finns också fortfarande mycket att lära sig om de typer av diabetes som kan utlösas av covid-19, avslutar Dr Faye Riley.

Introbild – Image by PIRO4D from Pixabay