Connect with us

Sök bland alla artiklar

Blandat

Visste du att vi hade en lag om ”majestätsbrott” ända fram till 1948?

Majestätsbrott
Pixabay

Majestätsbrott eller majestätsförbrytelse är en gärning eller ett uttalande som kränker kungens eller regentens värdighet, och det hörs ju liksom på namnet.

Brottsrubriceringen förekom redan i antikens Rom och finns även omnämnd i svenska källor från slutet av 1200-talet.

Inom den kanoniska rätten ansågs, med stöd av påven Innocentius III, kätteri vara ett majestätsbrott, då gärningen riktades mot Gud.

Den tyske kejsaren Fredrik II fastställde 1238 straffet till bränning på bål. Därigenom kom straffet att ingå i den så kallade kejsarrätten och fick stor spridning i Europa.

Majestätsbrott i 1864 års strafflag

Termen infördes i och med 1864 års strafflag och ersatte Straffbalken och Missgärningsbalken i 1734 års lag.

Den antogs i Stockholm den 16 februari 1864 och avskaffades anno 1948.

John Bull fiser kung Georg III i ansiktet, i en karikatyr av Richard Newton från 1798

Majestätsbrott
Richard Newton (1777-1798), Public domain, via Wikimedia Commons

Vanligen avses med majestätsbrott sådana brott som hänförs till högförräderi. Mordförsök på statsöverhuvud skulle hänföras till högförräderi, men lindrigare angrepp som smädelse eller förtal av statsöverhuvud skulle rubriceras majestätsbrott.

Alla former av våld eller misshandel mot kunglig person stadgade tidigare dödsstraff eller livstids straffarbete.

Under denna tid var det dessutom förbehållet kungen själv att döma i saken, allmän åklagare fick inte åtala i sådana fall om inte kungadråp ägt rum.

Högmålsbrott

I de äldre landslagarna (och även i stadslagen) förekom en särskild högmålsbalk, där sådana svåra brott inkluderades.

Man fick ruttna i en fängelsehåla

Image by Jan Marczuk from Pixabay

De innefattade mord, särskilt svåra dråp, mordbrand, tvegifte och högförräderi. I landslagen inkluderades även tidelag.

I 1783 års lag fanns högmålsbalken med i tidiga utkast, men togs bort i den slutliga versionen.

Senare har ordet kommit att beteckna sådana brott som utgör ett hot mot statens fortbestånd eller angrepp på statsöverhuvud (jämför majestätsbrott, högförräderi).

Högmålsbrott regleras i brottsbalkens 18:e kapitel. Med termen åsyftas brott i syfte att omstörta statsskicket.

Högmålsbrott då hjälp tas från främmande makt är högförräderi, annars är det uppror.

Introbild – Image by Giraffew from Pixabay

Spana även in dessa

Blandat

Nu varnar forskare för ett nytt coronasymtom som kan vara en indikation på att du blivit smittad – det handlar om en ”konstig känsla...

Blandat

Verklighetens Mowgli är en djup tragisk historia. Han tvingas ta sin tillflykt till djungeln för att slippa bli mobbad i byn. Hans stackars mamma...

Livet

En restaurang i Tyskland protesterar mot landets senaste lockdown som kräver att barer och restauranger förblir stängda. Ägaren placerade ”pandor” vid borden och håller...

Blandat

Kinesiska forskare hävdar nu att coronaviruset uppstod i Indien. Peking har länge försökt lägga skulden för utbrottet på andra länder. Först var det Europa...