Connect with us

Vad kan vi hjälpa dig med?

Blandat

Människan kör över naturen – och vi kommer att få betala priset säger WWF-chefen

Människan kör över naturen
Pexels

Enligt WWF chefen kommer vi att få betala ett dyrt pris då människan kör över naturen, det kommer att slå tillbaka mot oss i form av nya katastrofer.

De vilda djurarterna har minskat med mer än två tredjedelar på mindre än 50 år, enligt en större rapport från World Wildlife Fund.

FRANCE 24 intervjuade dess generaldirektör angående de alarmistiska siffrorna över biologiska mångfald, dess konsekvenser, och vilka åtgärder som bör vidtas för att vända den katastrofala nedgången.

Mänsklig påverkan har försämrat 75 procent av allt land och 40 procent av jordens hav, och den snabba förstörelsen kommer sannolikt att få allvarliga konsekvenser för vår hälsa och vår försörjning, enligt 2020-års upplaga av ”Living Planet Index”, som släpptes på torsdagen.

Living Planet Index 2020

I ett samarbete mellan ”WWF International” och ”Zoological Society of London”, sades det att ökad avskogning och expansion av jordbruksmark var de viktigaste orsakerna bakom nedgången av däggdjur, fåglar, amfibier, reptiler och fisk mellan åren 1970 och 2016.

De varnade för att fortsatt förlust av däggdjurs olika livsmiljöer ökar risken för framtida pandemier när människor kommer i allt närmare kontakt med vilda djur.

I intervjun sade Marco Lambertini, generaldirektör för WWF International, att coronapandemin har ökat folks medvetenheten om kopplingen mellan förlust av biologisk mångfald och vitala hot mot mänskligheten.

Han uppmanade världsledarna att enas om ett mål för att vända dessa katastrofala naturförluster, att sätta upp liknande mål, som de sattes för klimatet vid FN-toppmötet i Paris 2015.

FRANCE 24: Vi har hört – och ofta ignorerat – sådana varningar tidigare. Blev du förvånad över den stora omfattningen den här gången?

Marco Lambertini: Jag blev chockad, men inte förvånad. Nedgången är så kraftig att det nästan är svårt att tro att det kan hända på så kort tid, jämfört med de miljontals år som arterna funnits på planeten.

Överraskningen är nog att trots de många varningarna så är trenden fortfarande nedåtgående.

Det är chockerande, det är sorgligt, för vi misslyckas med vår moraliska skyldighet att respektera dessa andra livsformer.

De vilda djurarterna har minskat med mer än två tredjedelar

Men det finns också ett nytt synsätt och kanske en glimt av hopp: vi börjar faktiskt titta på dessa siffror och bli oroliga. Det är en viktig kulturell förändring, från att vara ledsna över utrotning och avskogning till att faktiskt börja oroa oss.

Vi har sett det hända med klimatet, nu börjar vi se det också med förlust av biologisk mångfald. Det ger mig hopp. Du måste bli orolig innan du faktiskt gör något åt ​​saken.

FRANCE 24: Skiftar kampen för att bevara naturen från en moralisk plikt till en existentiell kamp för människan också?

Marco Lambertini: I stället för att flytta fokus från det ena till det andra skulle jag säga att vi börjar förstå det som både och. Det finns fortfarande många människor som med rätta är förskräckta av vad som händer, denna slakt på naturen som drivs av människor.

Som den dominerande arten på jorden utarmar vi naturen på ett sätt som är oacceptabelt. Å andra sidan börjar vi förstå att det är vi som kommer att få betala priset.

Jordbruket måste sluta med avskogning

Spannmål
Photo by icon0.com from Pexels

Planeten kommer alltid att överleva på ett eller annat sätt, biologisk mångfald kommer tillbaka, skogar kommer tillbaka. Men om våra samhällen kan överleva, det är ett stort frågetecken, ett som är mycket oroande för våra barn.

Tidsaspekten vi pratar om här är inte hundratals år – det är årtionden.

FRANCE 24: Hur hamnade vi här? Har vi misslyckats med att se att vi skadar oss själva genom att skada naturen?

Marco Lambertini: Det finns till viss del en motsättning mellan en antropocentrisk syn på världen och en biocentrisk.

I det förstnämnda står människan i centrum för allt och kommer först, medan i det andra synsättet förstår vi att vi måste kontrollera vårt beteende och vara förvaltare snarare än exploatörer.

Men jag skulle säga att det finns något djupare, nästan i våra gener. Liksom andra arter har vi utvecklats och kämpat i svåra livsmiljöer under större delen av vår livshistoria.

Vi har utvecklats från att vara jägare-samlare som ska överleva dag för dag, det är vad de flesta arter gör. Den mentaliteten finns fortfarande i oss, men vi måste förstå att det är ohållbart i längden.

Vi är nästan 8 miljarder människor, med en teknik som kan skada naturen som aldrig förr. Vi måste ändra vårt förhållningssätt till planeten, från att roffa åt oss, utan att tänka på konsekvenserna, till att hantera.

Naturligtvis driver ojämlikheter det ekologiska avtrycket i olika hastigheter. Vissa människor konsumerar långt utanför planetens gränser medans andra fortfarande kämpar för att försörja sig och hitta mat.

Men förstörelsen av naturen skadar fattiga samhällen mest. Rika ekonomier kan stå emot denna påverkan längre, medan de människor som är direkt beroende av naturen, som självförsörjande jordbrukare, kommer att få det mycket svårare framöver.

FRANCE 24: Har coronapandemin hjälpt till att få fram budskapet på ett mer tydligt sätt?

Marco Lambertini: I denna tragiska situation finns det kanske en nyttig läxa i sambandet mellan natur och människors hälsa, och det faktum att genom att förstöra skog, genom att konsumera och tjuvjaga vilda djur så utsätter vi oss för risker som helt enkelt inte är värda det.

Människan kör över naturen och då uppstår pandemier

Människan kör över naturen
Photo by Polina Tankilevitch from Pexels

Statistiken är slående: 60 procent av alla nya sjukdomar med potential att bli pandemier kommer från interaktion med vilda djur. Det är troligt att nästa pandemi kommer från en av dessa zoonoser. Så ja, det finns en växande medvetenhet.

Hur kan vi då använda denna växande medvetenhet? Vi måste se till att de biljoner som pumpas in i de ekonomiska stödpaket från pandemin stimulerar gröna omställningar i jordbruket, inom skogsbruket och andra sektorer, som förstör naturen idag.

Vi behöver också en starkare reglering vad gäller handel och konsumtion av vilda djur – med det menar jag kommersiell handel, inte jakt som bedriva av ursprungsbefolkningar.

Avgörande är att vi nästa år får möjlighet att sätta ett globalt mål för naturen, såsom vi gjorde för klimatet vid FN: s klimatkonferens 2015 i Paris.

Den franska regeringen är extremt aktiv i den meningen, och vi behöver få med andra regeringar på tåget, för att anamma den ambitionen vid FN-konventionen om biologisk mångfald nästa år.

Vi behöver ett naturpositivt mål som åtar sig att stoppa och vända naturförlusten – vilket innebär naturliga områden och djurpopulationer – till 2030.

FRANCE 24: Hur kan vi vända på skutan?

Marco Lambertini: Vi vet exakt hur man gör det! De andra goda nyheterna är att vetenskapen aldrig har varit tydligare på både problemen och lösningarna.

Medvetenheten på det politiska, samhälleliga området och näringslivet börjar också växa, så det är nu rätt tid att nå en solid överenskommelse, och komma överens om mål inom tre nyckelområden.

Det första är behovet av att skydda mer naturliga platser. Vi skyddar för närvarande bara 15 procent av landområdena och 8 procent av haven, men vi behöver skydda minst 30 procent.

För det andra måste vi begränsa den olagliga handeln med vilda djur på land och stoppa överfiske.

För det tredje, och detta är det svåraste, måste vi ”lägga om till grön kurs” de viktigaste ekonomiska drivkrafterna bakom naturförlusten.

Jordbruket måste sluta med avskogning och minska användningen av bekämpningsmedel och gödsel.

Människan kör över naturen med bl.a överfiske

Människan kör över naturen
Photo by Harrison Haines from Pexels

Fisket måste tillåta fiskbestånden att återhämta sig och inte förstöra ekosystem under vattnet. och sedan finns det gruvdrift, skogsbruk och infrastruktur som måste förbättras.

Uppriktigt sagt kan vi göra allt detta på ett mer hållbart sätt. Det handlar om att tillämpa rätt teknik, ha rätt regler och i grunden rätt ekonomiska incitament.

För tjugo år sedan sa vi att det är omöjligt att ersätta fossila bränslen med ren energi. Men se idag, ren energi är idag billigare – och det kan ske även i andra sektorer.

Introbild – Photo by Pok Rie from Pexels

Spana även in dessa

Blandat

Mamman hade ett gruppvideosamtal på Whatsapp med sin son och hans vänner när helt plötsligt en halvnaken främling dök upp i gruppen. Mamma berättar...

Blandat

Kommer USA inom kort att drabbas av en andra våg? I så fall kommer sjukhussystemets sprickor bli till rena avgrunder, den annalkande hösten och...

Blandat

Nu till ambulansförare i Indien. Med nedvevade fönster och tjutande sirener berättar den 41-årige ambulansföraren varför han kör ambulans. ”Jag förlorade min mamma för...

Blandat

Filosofen Herbert Fingarette hävdade en gång att det inte fanns någon anledning att frukta döden. Men vid 97 års ålder började hans egen dödlighet...