Mayday
Image by Danilo Bueno from Pixabay

Hur kommer det sig att just ”Mayday” blev ett internationellt nödanrop

I maj 2020 sände en pilot på Flight PK 8303 ut nödanropet ”mayday”, det pakistanska flygplanet hade drabbats av tekniska svårigheter.

”Vi har förlorat två motorer. Mayday, Mayday, Mayday”, var pilotens sista ord i olyckan som krävde nittiosju människors liv.

Sände Mayday då båda motorerna slagits ut

Ett Mayday-anrop görs när fartyg, flygplan, fordon eller en person befinner sig i allvarlig fara och behöver omedelbar hjälp.

Anropet görs via kommunikationsradio och är liktydigt med att skicka SOS via morsekod eller att skicka upp en nödraket.

Det är obligatoriskt för alla som mottar ett nödanrop att bistå med hjälp om det inte utgör en allvarlig fara för en själv.

Signalen uppstod strax efter första världskriget, då flygtrafiken mellan Storbritannien och det europeiska fastlandet ökade dramatiskt.

Alla närliggande nationer behövde en internationellt förstådd signal som skulle varna myndigheterna för akuta flygplansproblem.

Varför inte bara använda standardanropet ”SOS” som sjöfarten alltid använt och som alla förstod?

Flygandet ökade och ”SOS” passade inte längre

Mayday Mayday Mayday
Image by Comfreak from Pixabay

Men fartyg kommunicerade via telegraf med morsekod, och denna teknik gjorde ”SOS” (tre punkter, tre streck, tre punkter) omisskännlig.

Däremot använde flygplanspiloter radiokommunikation, och ”SOS”, på grund av dess konsonanter, kunde lätt misstolkas som andra bokstäver.

Frederick Stanley Mockford, en erfaren radioofficer i London, fick ansvaret för att hitta på ett nytt lämpligt ord som lätt kunde förstås av piloter och markpersonal.

Han tänkte att eftersom så mycket av flygtrafiken flög mellan Croydon och Le Bourget Airport i Paris, så kom han upp med ordet mayday.

Frederick Stanley Mockford som kom upp med det nya namnet

Detta har lett en del forskare att tro att uttrycket i verkligheten är en förkortning av ”Venez m’aider” som betyder ”Kom och hjälp mig”.

Ett annat alternativ är att det kommer ifrån m’aidez (”hjälp mig”), vilket inte heller är helt korrekt på franska.

I vilket fall som helst är det en ganska grov engelsk fonetisk representation av ordet.

På grund av radiostörningar och omgivande brus, uppmanas piloter att upprepa ordet tre gånger: ”Mayday, Mayday, Mayday.”

I all kommersiell radiotrafik har det i alla tider varit viktigt att undvika missuppfattningar då förbindelsen ofta har dålig kvalitet.

Inom luftfarten är detta av största betydelse då flygplanen rör sig med hög hastighet och det är kritiskt för flygsäkerheten att meddelandet inte missuppfattas.

Det bokstaveringsalfabet som används vid telefoni inom luftfart och sjöfart är utvecklat för att orden inte skall kunna förväxlas.

Mot denna bakgrund är det högst troligt att man valde ”Mayday” – för att det inte kunde förväxlas.

Introbild – Image by Danilo Bueno from Pixabay