meteoritnedslaget i Ryssland 2013
Youtube

Minns du ryska Tjeljabinsk och det kusliga meteoritnedslaget 2013?…..

Meteoritnedslaget i Ryssland 2013 inträffade på morgonen 15 februari 2013, och tryckvågen blåste ut fönster vida omkring.

Meteoroiden inträdde i jordens atmosfär över Ryssland ungefär vid 05:20 och förvandlades till ett eldklot.

En händelse man minns

meteoritnedslaget i Ryssland 2013
Youtube

Hastigheten in i atmosfären var cirka 18 km/s, eller 65 000 km/tim (ungefär 44 gånger snabbare än ljudhastigheten).

Meteoriten passerade över södra Uralregionen och exploderade över staden Tjeljabinsk.

Men redan år 1949 hade meteorskuren Kunashak inträffat i samma område, lite som att området har en dragningskraft.

Efter meteorskuren Kunashak drabbat området så samlades 20 stenar in, som sammantaget vägde 200 kg.

Meteoritnedslaget i Ryssland 2013

Den ryska vetenskapsakademin uppskattar att meteoriten hade en massa på ungefär 10 000 ton innan den inträdde i atmosfären, och började brytas isär på en höjd av 30 – 50 km.

Den amerikanska rymdorganisationen NASA, uppskattar att den hade en diameter på cirka 17 meter och släppte loss en energi på cirka 500 kiloton TNT.

Det motsvarar en sprängkraft 30 gånger större än atombomben över Hiroshima.

Objektets luftexplosion inträffade på en höjd mellan 30 och 50 km ovanför marken.

Det kusliga är att innan den inträde i atmosfären så hade ingen upptäckt meteoroiden, den kom som en blixt från en klar himmel.

Dess explosion skapade panik bland lokalbefolkningen, och omkring 1 500 människor skadades tillräckligt allvarligt för att söka läkarvård.

Alla skador berodde på indirekta orsaker snarare än själva meteoren, främst från krossat glas från fönster som blåstes in av chockvågen.

Stadens dramateater efter förödelsen

meteoritnedslaget i Ryssland 2013
Nikita Plekhanov, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Cirka 7 200 byggnader i sex städer över hela regionen skadades av explosionens chockvåg, och detta mitt i vintern.

Det inkluderade cirka 6 040 flerbostadshus, 293 sjukvårdsinrättningar, 718 skolor och universitet, 100 kulturorganisationer och 43 idrottsanläggningar.