mikroplaster i hjärnan
Pixabay

Kan mikroplaster infiltrera hjärnan – ny studie på möss visar att så är fallet ……

Vilken inverkan har mikroplaster på hjärnan, dessvärre har det en ganska stor och skrämmande påverkan på vår hjärna.

De utgör redan en hälsoskräck och flera studier försöker utröna hur skadliga de egentligen är för våra kroppar.

Men en ny studie målar upp en ännu mörkare bild, man kan nästan säga att den är nattsvart.

Experiment på möss har visat att mikroplaster som kommer in i kroppen via dricksvatten ackumulerades i nästan varje del av dess kroppar, så även hjärnan.

Har trängt in i hjärnan

mikroplaster i hjärnan
Grön nanoplast hade infiltrerat hjärnan. Image via Kopatz et al., Nanomaterials, 2023

Dessa möss visade till och med upp beteendeförändringar som liknade demens hos människor.

Studien har pekat på en skrämmande möjlighet att mikroplaster bryter igenom immunbarriären mellan kroppen och nervsystemet för att komma in i hjärnan.

Studien genomfördes vid University of Rhode Island och publicerades i International Journal of Molecular Science, som rapporterats av ScienceAlert.

”För oss var detta slående. Det här var inte höga doser av mikroplast, men på bara en kort tidsperiod såg vi dessa förändringar”, sade neuroforskaren Jaime Ross.

”Ingen förstår hur livscykeln för dessa mikroplaster faktiskt påverkar kroppen, så vi ville undersöka vad som händer när du blir äldre.

Faran med mikroplaster

Är du mer mottaglig för systemisk inflammation från dessa mikroplaster när du åldras?

Kan din kropp bli av med dem lika lätt? Reagerar dina celler olika på dessa toxiner?”

Det är inte givet att resultatet direkt kan överföras till människor, men det är ofta första steget för att sedan fastställa hur människor påverkas.

I experimentet fick unga och gamla möss vatten behandlat med mikroplast som var gjord av fluorescerande polystyren.

Några av mössen fick normalt vatten för att ha en gångbar referenspunkt.

Experimentet pågick i tre veckor, mössens beteende övervakades regelbundet med fälttester som uppmuntrade ett utforskande beteende.

Farorna finns överallt

mikroplaster i hjärnan
Pixabay

Jämfört med kontrollgruppen av möss visade mössen som fått mikroplaster under tre veckors varaktighet signifikanta beteendeförändringar.

Äldre möss verkade också uppvisa dessa förändringar i en högre grad.

Efter tre veckor hittade man mikroplaster i mössens vävnader som de undersökte.

Organen inkluderade lever, njure, hjärta, mjälte, lungor och viktigast av allt, hjärnan.

Introbild – Image by congerdesign from Pixabay