Monkeypoxvirus
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Monkeypoxvirus har hittats i Storbritannien – nu smittspårar man för fullt……

Monkeypoxvirus, hade faktiskt aldrig hört talas om det, men Apkoppsviruset som det heter på svenska är lite spooky.

Apkoppsviruset är ett stort DNA-virus som orsakar apkoppor hos en värdorganism, det kan även smitta människa till människa.

Apkoppor är en zoonos, vilket betyder att viruset kan överföras från vilda djur och orsaka sjukdom hos människor.

Hälsomyndigheter kämpar nu mot klockan för att smittspåra alla som kan ha kommit i kontakt med personen.

UK Health Security Agency sa att den potentiellt allvarliga infektionen upptäcktes hos en individ som insjuknade efter ett besök i Nigeria.

Monkeypoxvirus

Monkeypoxvirus
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Viruset ger upphov till ett tillstånd som i mångt och mycket liknar smittkoppor, men har en lägre dödlighet.

Det kan överföras från djur till människor och finns framförallt i populationer av primater, särskilt i centrala och västra Afrika.

Det första fallet i Storbritannien registrerades 2018 och kopplades återigen till resor till Nigeria.

I nuläget finns det ingen specifik behandling eller vaccin mot apkoppor, däremot har det visat sig att vaccin mot smittkoppor kan skydda även mot apkoppor.

De första symtomen inkluderar feber, huvudvärk, värkande muskler, ryggvärk, svullna lymfkörtlar, frossa och utmattning.

Man kan också få allvarliga blåsor och utslag, som vanligtvis börjar i ansiktet innan de sprider sig till andra delar av kroppen.

Viruset kan också orsaka allvarliga blåsor och utslag

Monkeypox
Not listed, Public domain, via Wikimedia Commons

Hälsomyndigheter betonar dock att de flesta återhämtar sig från sjukdomen och att den inte sprids så lätt.

Dr Colin Brown, chef för kliniska och nya infektioner vid UKHSA, sade:

”Det är viktigt att betona att apkoppor inte sprids lätt mellan människor och att risken för den stora allmänheten är mycket låg.”

Introbild – Image by swiftsciencewriting from Pixabay