”The Moscow Signal” – den hemliga krigföringen mot USA: s ambassad i Moskva

”Moscow Signal”, eller Moskva-signalen var en mikrovågsattack, riktad mot USA: s ambassad i Moskva under åren 1953–1976, vilket orsakade en internationell konflikt.

Moskva-signalen kom att ingå i det som kallas för ”Havana syndrome”, en mystisk strålning som gör folk sjuka.

Den amerikanska regeringen bestämde så småningom att det troligen var ett försök till spionage, men att det inte hade några större hälsoeffekter på ambassadpersonalen.

Namnet ”Moscow Signal” användes av USA: s underrättelsetjänstemän för att beskriva de lågeffektsfrekvenser som registrerats i ambassaden.

Den amerikanska ambassaden i Moskva

Moscow Signal
Dzerod, Public domain, via Wikimedia Commons

Mikrovågsöverföringarna var dock långt under strålningen i en mikrovågsugn, och långt under vad som skulle behövas för att värma något.

Frekvenserna var dock hundra gånger starkare än Sovjetunionens maximala exponeringsstandarder, vilket orsakade stor oro bland amerikanska tjänstemän.

Mikrovågsstrålen kom från en källa i ett hyreshus cirka 100 meter öster om ambassadbyggnaden på 10 våningar.

Vågorna riktade sig mot byggnadens östra sida, med högsta intensitet mellan tredje och åttonde våningen.

Moscow Signal
Image by Adam Bortnowski from Pixabay

Under en rutinmässig mätning av bakgrundsstrålningen 1953 upptäcktes mikrovågorna och tillskrevs sovjetiska myndigheter.

Elva år senare placerades en sköld mot mikrovågorna. Man fortsatte att övervaka signalen som ökade i intensitet 1975.

Den ökända ”The Moscow Signal”

Upptäckten hemlighölls från allmänheten och till och med från personer som arbetat i ambassaden under perioden.

Det finns många möjliga skäl till varför Sovjetunionen riktade strålarna mot USA: s ambassad.

Den mest sannolika teorin är att de användes för att trigga en avlyssning av amerikanska underrättelseoperationer.

Moscow Signal
Image by Republica from Pixabay

Andra teorier inkluderar elektronisk störning och en populär, men obevisad tes, är att tekniken användes för att göra amerikansk ambassadpersonal sjuka.

1976, efter att mikrovågsstrålningen visat sig ha ökat, beställde amerikanska UD en studie ledd av Abraham Lilienfeld, assisterad av Epidemiologiska institutionen vid Johns Hopkins University.

Målet med studien var att jämföra ambassadpersonalen och deras familjer med personal i andra amerikanska ambassader i Östeuropa, då det hade liknande livsvillkor.

Studien offentliggjordes dock inte, men drog slutsatsen i sin rapport 1978 att det inte fanns några negativa hälsoeffekter.

Boken ”The Zapping of America” skapade paranoia i USA

The Zapping of America
Image via Amazon

Sedan nyheten om ”Moskvas signal” blev känd för allmänheten blev många amerikaner rädda för det ”osynliga hotet”, något de inte kunde se men fruktade kunde döda dem.

Författaren Paul Brodeur, vars bok ”The Zapping of America”, hävdar att amerikaner utsätts för dödliga nivåer av strålning och skapade panik och paranoia i USA.

Han menade att strålningen kom från missilspårningsradar, TV-sändare och till och med den vanliga mikrovågsugnen.

Han hävdade också att det gjorts flera djurförsök som visade ”förändringar i hjärnan och centrala nervsystemet, abnormiteter i de blodbildande systemen samt fosterskador.”

Alexei Kosygin med USA: s president Lyndon B. Johnson vid toppmötet

Alexei Kosygin med USA: s president Lyndon B. Johnson vid toppmötet
Yoichi Okamoto, Public domain, via Wikimedia Commons

1967 hölls ett toppmöte i Glassboro mellan president Lyndon B. Johnson och premiärminister Alexei Kosygin i syfte att diskutera förbindelserna mellan Sovjetunionen och USA.

Under mötet framförde USA protester mot Kreml och dess användning av mikrovågsteknik.

Men protesterna fick inget gehör och mikrovågstekniken användes på USA: s ambassad under flera år framöver.

Introbild – Image by Republica from Pixabay