Wobblande små partiklar ”myoner” kan tyda på en helt okänd kraft inom fysiken

Efter en galen biljakt i Hong Kong kastar vi oss över myoner, dessa märkliga partiklar som drastiskt kan förändra vår förståelse för fysiken.

Vetenskapliga landvinningar öppnar gränser till helt nya sfärer, saker vi knappt kan föreställa oss blir verklighet i morgon, (inte bokstavligt).

En myon är en elementarpartikel i fysiken som upptäcktes 1937. Den liknar elektronen bland annat eftersom den också har en negativ laddning, men är ungefär 200 gånger tyngre..

Myoner tillhör, liksom elektroner, gruppen leptoner. Myonen är instabil med en mycket kort livslängd på 2,2 mikrosekunder.

Forskare vid Fermi National Accelerator Laboratory i USA har funnit att de wobblar mer än de borde när de passerar genom ett starkt magnetfält.

Varför wobblar de mer än de borde?

myoner
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Kort sagt betyder detta att myonerna trotsar fysikens lagar. Det kan tyda på att det finns en femte grundläggande kraft närvarande. Okänd materia eller energi får myonerna att wobbla på oväntade sätt.

Det finns fyra grundläggande krafter i naturen enligt vår nuvarande teori. Det är gravitation, elektromagnetism, svag kraft och den starka kraften.

Men myonernas konstiga beteende tyder på att det finns en femte grundläggande kraft. Det är något som stör dess bana och detta kan fundamentalt förändra vår förståelse av saker i vår omgivning och i universum, skriver livescience.

Det skulle i så fall vare ett fundamentalt genombrott inom partikelfysiken av ett slag som inte skådats på 50 år, då den dominerande teorin som förklarar subatomära partiklar först utvecklades.

Men det finns de som är skeptiska, ett annat forskarlag menade att man tillskrev wobblandet för stor roll, och att standardmodellen håller måttet, så att säga.

Wobblande myoner som skapar huvudbry

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay

Mer läsning till dig

Senaste inläggen