Mysteriet med vem som förrådde Anne Frank får sin lösning – 75 år senare

Vem som förrådde Anne Frank och hennes familj kanske nu kan få sin lösning, 75 år senare, då man satt ihop en kalla fall-grupp.

Ett team av historiker, datavetare och rättsfallsforskare använder en ny teknik för att försöka spåra den skyldige.


Men National Geographic menar att det finns det en teori om att Anne Frank och hennes familj kan ha upptäckts av misstag.

Under åren har drygt 30 personer misstänkts för förräderiet mot Frank-familjen och deras vänner, men det har aldrig funnits några bevis mot vem det var.

Anne Frank

Anne Frank

En potentiell förrädare var den alltför nyfikna lageranställde Wilhelm Geradus van Maaren, men efter två utredningar avskrevs anklagelserna och han hävdade alltid att han var oskyldig.


En annan misstänkt var Lena Hartog-van Bladeren som var skadedjursbekämpare i lagret under deras gömställe.

Gertjan Broek, forskare vid Anne Frank House i Amsterdam, tror att de upptäcktes i en raid på lagret, som var avsedd att hitta ransoneringskuponger som skulle säljas på den svart marknaden, skriver sun.

Adolf Hitler

Anne Frank - bild på Hitler

Teorin stöds av det faktum att tjänstemännen inte hade någon fångtransport redo och en av officerarna som deltog i raiden hade som uppgift att utreda ekonomiska brott som kupongbedrägerier.

Tyvärr har inte även denna teori heller kunnat verifieras på grund av brist på några avgörande bevis.

Det nya forskargruppen leds av den pensionerade FBI-agenten Vincent Pankoke, och de behandlar utredningen som en modern form av kalla fall.

Forskarna har ägnat sig åt flera års sökning i arkiven och intervjuer, de har till och med gjort en 3D-skanning av det aktuella huset för att observera hur ljud kunde ha hörts till utomstående.

Grafik över familjens gömställe

vem som förrådde Anne Frank

Man har även använt sig av artificial intelligens för att försöka pussla ihop saknade länkar.

Forskningsresultatet och slutsatsen från denna utredning kommer att publiceras i en bok nästa år.

Anne Frank var blott 13 år gammal när hon gömde sig i det dolda utrymmet ovanför sin fars gamla arbetsplats.

Hon dog i ett koncentrationsläger vid 15 års ålder, strax efter sin äldre syster Margot.

Hennes far, Otto Frank, var bara en av de åtta personerna som gömde sig som överlevde kriget. Han förvarade Annes dagbok som han sedan lät publicera 1947.

Anne Frank´s dagbok

Anne Frank

Glöm inte att dela artikeln till dina vänner!