mystiskt omikronsymptom
Image by Pexels from Pixabay

Läkare larmar om mystiskt omikronsymptom som bara dyker upp på natten…

Nu rapporteras det om ett nytt och mystiskt omikronsymptom som bara dyker upp på natten.

Läkare i Sydafrika, där varianten först upptäcktes, har sagt att patienter rapporterar symtom på nattliga svettningar.

Nattsvett är när du svettas så mycket att dina nattkläder och sängkläder blir genomblöta, även om det är svalt där du sover.

De ursprungliga Covid-19-symtomen inkluderade en torr och ihärdig hosta, hög feber och förlust av smak- eller luktsinne.

Mystiskt omikronsymptom som bara dyker upp på natten

mystiskt omikronsymptom
Image by Pexels from Pixabay

Men nu rapporterar människor om nya omikronsymtom, inklusive rinnande näsa, huvudvärk, trötthet, värk och smärta i kroppen och nattliga svettningar.

Läkare säger att effekterna dock är mildare hos dem som vaccinerats, rapporterar Daily Star.

Dr Amir Khan förklarade att dessa nya symtom måste läggas till *NHS´s lista över covid-symptom för att lättare upptäcka nya infektioner.

NHS är en förkortning för Englands sjukvårdsmyndighet ”National Health Service.”

Nytt omikronsymptom med nattliga svettningar

mystiskt omikronsymptom
Photo by Ivan Oboleninov from Pexels

Han sa: ”Symtomen som rapporterats från Sydafrika av läkare som vårdar patienter med omikron uppvisar dessa fem nya symtom.

”Raspig hals, mild muskelvärk, extrem trötthet, torrhosta och nattliga svettningar.

”Den sortens dränkande nattsvett där du kanske måste gå upp mitt i natten och byta dina dyngsura sängkläder.

”Det är viktigt att vi är observanta på dessa symtom, för om vi ska hålla koll på omikron måste vi testa människor med dessa symtom.

Introbild – Image by Pexels from Pixabay