NASA kommer livestreama DART
Image from Pixabay

NASA förbereder sig för att aktivera DART – ska få asteroiden Dimorphos ur kurs ….

NASA förbereder sig för att aktivera DART, förkortningen står för ”Double Asteroid Redirection Test,” ett system som ska skydda jorden.

En 170 meter bred asteroid vid namn Dimorphos kommer att träffas av rymdfarkosten den 26 september klockan 23.14 GMT.

Du kan följa NASA:s mission live på NASA TV eller se deras livesändning på Youtube, med bl.a nedslaget den 26 september.

NASA kommer livestreama DART

Rymdfarkosten väger runt ett halvt ton och kommer att färdas drygt 6,4 km per sekund för att kollidera med asteroiden.

Den kommer då att vara cirka 10,9 miljoner km från jorden vid tidpunkten för nedslaget, skriver space.

DART, som utvecklats för att fungera helt autonomt, kommer att vara obemannad för uppdraget.

Även om forskarna menar att den inte utgör något hot, är det viktigt att testa försvarssystemet för att stoppa eventuella framtida hot.

Kan bli en milstolpe för NASA

NASA kommer livestreama DART
Image from Pixabay

Darts inverkan på Dimorphos bana kommer att ge avgörande data om hur väl rymdfarkoster kan skydda jorden från hotande asteroider.

Lindley Johnson, chef för NASA:s Planetary Defense Coordination Office, sade:

”DART är bara ett första test i vad vi ser som ett pågående program.”

Sedan kommer European Space Agency (ESA) 2024 att skicka sin rymdfarkost Hera för att undersöka efterdyningarna av kollisionen.

”När Hera når den, 2026, kommer Dimorphos att ha uppnått en historisk betydelse och blivit en milstolpe.

Det blir i så fall det första objektet i solsystemet som får sin omloppsbana förskjuten av människan på ett mätbart sätt”, sa ESA.

Introbild – Image by ukt2 from Pixabay