Nostradamus profetior för 2022
Image by 1987599 from Pixabay

Nostradamus profetior för 2022 – typ bara sådant man INTE vill höra…..

Nostradamus profetior för 2022 är inte mycket ljusare än de var för 2021, men mig veterligen så har ingen förutsägelse ägt rum.

Han är mest känd för sin bok ”Les Prophéties” – en samling av 942 poetiska kvatriner som påstås förutsäga framtida händelser.

Den första upplagan av hans berömda bok publicerades redan 1555 och inkluderade tre århundraden.

Vissa av Nostradamus förutsägelser har varit kusligt korrekta och han förutsade till och med några av de största händelserna i världshistorien.

Nostradamus mörka profetior för 2022

Nostradamus mörka profetior för 2022
Itto Ogami, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Han förutspådde uppkomsten av Adolf Hitler, mordet på USA:s förre president John F Kennedy och terrorattackerna den 11 september, för att nämna några.

Förutsägelserna har dock inte upphört och sägs sträcka sig ända fram till år 3797.

Att de sträcker sig ända fram till 3797 känns tröstande, för ingen katastrof kan ju drabba en utdöd värld, så tänker jag i alla fall.

Så när vi nu närmar oss nästa år är den stora frågan – vilka profetior gör Nostradamus för 2022?

1 – Meteornedslag och asteroidregn

Hotet från meteoriter är något vi hörde redan 2021 – och 2022 kommer en meteorit att orsaka en enorm katastrof.

Nostradamus profetior för 2022
Image by Alexander Antropov from Pixabay

Detta skulle inte bara innebära att en asteroid kan träffa jorden, det kommer också orsaka en enorm tsunami som leder till jordbävningar.

“In the sky, one sees fire and a long trail of sparks.”

2 – En gigantisk inflation slår ut dollarn

Inflationen kommer att gå ”bananas” och värdet på den amerikanska dollarn kommer att kollapsa.

Såhär skrev han om de ökande priserna och den fallande världsekonomin:

“No abbots, monks, no novices to learn;

Honey shall cost far more than candle-wax”

“So high the price of wheat,

That man is stirred

His fellow man to eat in his despair”

3 – Artificiell intelligens tar över världen

Åtskilliga filmer har som tema att datorer och robotar tar över världen, och Nostradamus spådde också detta.

Artificiell intelligens tar över
Image by Computerizer from Pixabay

Han förutspådde att artificiell intelligens kommer att ta över världen och styra våra liv nästa år, såhär skrev han:

“The Moon in the full of night over the high mountain,

The new sage with a lone brain sees it:

By his disciples invited to be immortal,

Eyes to the south. Hands in bosoms, bodies in the fire.”

4 – Hungersnöden i världen kommer att öka

Enligt hans förutsägelser kan hungersnöden i världen öka på grund av väpnade konflikter.

Detta kommer att leda till större flyktingströmmar. Han sade också att sju gånger fler kroppar kommer flyta upp på stränderna.

”Of blood and hunger greater calamity / Seven times appreste to the marine beach / Monech of hunger, place taken, captivity.”

5 – En atombomb kommer att explodera

Enligt Nostradamus kommer en atombomb att explodera 2022 vilket kommer att leda till klimatförändringar och förändringar i jordens position.

En atombomb kommer att explodera
Image by Rob Maggs from Pixabay

Explosionen kommer också att leda till översvämningar och jordbävningar.

”For forty years it will be seen every day: The arid earth will grow more dry, And great floods when it will be seen”.

6 Ett klimatkrig kommer bryta ut

Den berömda profeten tillkännager att ett klimatkrig kommer blossa upp under år 2022.

Ett klimatkrig kommer bryta ut
Image by ahmadreza from Pixabay

En sådan konflikt kan uppstå på grund av brist på resurser i ett land, som då attackerar ett grannland för att skaffa försörjning.

”Under the opposite Babylonian climate / Great will be without the outpouring”.

7 – Paris under belägring

En av hans profetior för det kommande året rör Paris, som kommer att hamna under belägring.

Vissa nämner dock att det är Frankrike som kommer att hamna under belägring, så mdet verkar skifta lite där.

”All around the great City / Will be soldiers lodged by fields and cities”.

8 Europeiska unionens fall

Nostradamus mörka profetior för 2022 - Europeiska unionens fall
Image by Hermann & Richter from Pixabay

Låt oss komma ihåg att Romfördraget, som ratificerades 1957, ligger till grund för den europeiska uppbyggnaden.

Enligt Nostradamus är Brexit bara början, och hela Europeiska unionen kommer kollapsa 2022.

”Sacred temples prime Roman style / Will reject the goffes foundations”.

9 – En stor jordbävning i Japan eller Amerika?

Jordbävningen kommer att inträffa mitt på dagen i Japan vilket kan minimera mänskliga förluster, men ändå orsaka fruktansvärda materiella skador.

Nostradamus mörka profetior för 2022

En stor jordbävning sägs förutspås i denna strof. I den nya världen (Lands of the West) blir Kalifornien den logiska slutsatsen.

”Through the Lands of the West and Lombardy, The fire in the ship, plague and captivity; Mercury in Sagittarius, Saturn fading.”

10 Nordkoreas diktator Kim-Jong Un dör hastigt

Enligt tolkare av profetiorna har han också förutspått Kim-Jong Uns död.

Ledaren kan komma falla offer för en plötslig död, men kommer efterträdas av en familjemedlem.

“The sudden death of the first character / It will bring about a change and may place another character in the kingdom.”

Introbild – Image by 1987599 from Pixabay

Källor: knowinsiders, gentside, scoopwhoop, indiatimes, history.co.uk