Den ikoniska Notre Dame-katedralen i Paris stod i lågor och vi var väldigt många som blev djupt tagna.

Det kändes tomt inombords när man såg nyheterna igår, ungefär som om pyramiderna i Giza hade kollapsat.

Människor från hela världen delade sin sorg när en av de mest kända kyrkorna i världen brann.

Katedralen, som ligger på ön Île de la Cité i floden Seine, den formgavs av Maurice de Sully.

1160 ansåg biskopen Maurice de Sully att den dåvarande Pariskatedralen var ovärdig sitt uppdrag och rev den kort efter sitt tillträde som biskop i Paris.

Notre Dame-katedralen

Enligt legenden fick de Sully en vision av en härlig ny katedral och skissade den i jorden framför den gamla katedralen.

För att kunna uppföra den nya katedralen måste även flera hus demoleras och en ny väg byggas för att kunna forsla fram byggmaterialet.

1163 påbörjades själva byggarbetet, under Ludvig VII:s regeringstid. Det råder skilda meningar huruvida biskop de Sully eller påve Alexander III lade katedralens grundsten.

Katedralen byggdes i flera steg, först byggdes koret som var färdigställt år 1182. Under konstruktionen arbetade ett flertal arkitekter med byggnationen, något som de olika stilarna (och höjderna) på tornen vittnar om.

Katedralens västra fasad med de två tornen byggdes på 1200-talet och har en harmonisk utformning med sina vertikala och horisontella linjer.

Det norra tornet blev färdigt 1240 och det södra 1250. Den ursprungliga spiran byggdes omkring år 1250, och katedralen var färdig omkring 1345.

Brandmännens kamp för att rädda Notre Dame-katedralen