nya varianten omikron
Image from Pixabay

Därför bör du göra allt för att inte smittas med nya varianten omikron….

Trots att nya varianten omikron verkar lindrigare jämfört med tidigare varianter så finns det många skäl till att vara vaksam.

Här är några anledningar till varför experter säger att det inte är läge att slappna av.

Du kan faktiskt bli rejält sjuk

Forskning har visat att asymtomatiskt fall är vanligare bland omikron-smittade än andra varianter.

De som får symtom upplever ofta mer lindriga symptom, såsom halsont eller rinnande näsa.

Men den enorma spridningen av omikron i många länder innebär att i absoluta tal kommer många att drabbas av allvarlig sjukdom.

nya varianten omikron
Image by PixxlTeufel from Pixabay

Du kan smitta andra

Du kanske själv bara blir lindrigt sjuk, men du kan överföra viruset till någon annan som riskerar att bli svårt sjuk.

Även om den personen har antikroppar från tidigare infektion eller från vaccin, säger Akiko Iwasaki, vid Yale University.

Omikrons långsiktiga effekter är okända

Infektioner med tidigare varianter av viruset har orsakat det som i dagligt tal kallas för långtidscovid.

”Vi har ännu inga uppgifter om hur stor andel av infektionerna med omikron… som slutar i långtidscovid ,” sa Iwasaki.

”Människor som underskattar omikron utsätter sig själva för en nedbrytande sjukdom som kan dröja sig kvar i månader eller år.”

Orosmoln kring nya varianten omikron

nya varianten omikron
Image by Masum Ali from Pixabay

Det är också okänt om omikron kommer att ha någon av de ”dolda” effekterna som setts med tidigare varianter.

Dessa inkluderar självattackerande antikroppar, försämringar av spermier och förändringar i insulinproducerande celler.

Det finns få läkemedel

Två av de tre antikroppsläkemedlen som använts under tidigare covid-19-vågor är ineffektiva mot denna variant, skriver Reuters.

Den tredje, sotrovimab, är en bristvara, liksom en ny oral antiviral behandling som heter Paxlovid, som verkar effektiv mot omikron.

Men det råder stor brist på dessa läkemedel och om du insjuknar kanske du inte kan få tillgång till behandlingar.

Överfulla sjukhus

Hos fullvaccinerade personer utan underliggande sjukdomar kommer omikron ”inte göra stor skada”, säger David Ho, professor vid Columbia University.

Ändå, ju färre infektioner, desto bättre, särskilt nu, ”när sjukhusen redan är överfulla, sa Ho.

nya varianten omikron
Image from Pixabay

”På grund av rekordmånga smittade patienter har sjukhusen fått skjuta upp planerade operationer och cancerbehandlingar”.

”Och det påverkar även andra nödsituationer som kanske får sämre vård eller vänta längre”.

Fler infektioner betyder fler nya varianter

”Omikron är den femte signifikanta varianten, och höga infektionstal ger också viruset fler möjligheter att mutera”.

”Det finns ingen garanti för att nästa variant skulle vara mildare än sina föregångare”.

”SARS-CoV-2 har överraskat oss många gånger under de senaste två åren, och vi kan inte förutsäga den evolutionära banan för detta virus,” sa Ho.

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay