ökningen av akut hepatit bland barn
Image from Pixabay

Mystiska ökningen av akut hepatit bland barn fortsätter – saker du bör veta……

Den oroande och mystiska ökningen av akut hepatit bland barn fortsätter, och i Storbritannien har ytterligare sju fall identifierats.

Det gör att antal bekräftade fall nu är uppe i totalt 258 sedan ökningen mystiskt tog fart i januari.

Av de verifierade fallen är 183 bosatta i England, 35 i Skottland, 18 i Wales och 22 i Nordirland.

Enligt ”UK Health Security Agency” är det främst barn under fem år som insjuknat, rapporterar metro.

De får förhöjda leverenzymer och gulsot. Tidiga symtom har ofta varit illamående, kräkningar och diarré, sade hälsotjänstemän.

Ökningen av akut hepatit bland barn

Föräldrar uppmanas vara vaksamma på om huden och ögonvitorna blir gula, ett tecken på sjukdomen.

Man utreder fortfarande en eventuell koppling till adenoviruset, ett vanligt virus som orsakar influensaliknande feber.

Vissa forskare spekulerar i att det kan finnas ett samband mellan ökningen och pandemin, då barn fick en lägre exponering för virus.

Eventuell koppling till adenoviruset

ökningen av akut hepatit bland barn
Image from Pixabay

Liknande utbrott har rapporterats runt om i världen, och man utreder även ett fåtal barn över 10 år som möjliga fall.

Även om hepatit kan orsaka allvarlig sjukdom, har inga dödsfall registrerats bland de senaste fallen.

Hittills har ett dussintals barn som drabbats av viruset tvingats genomgå levertransplantationer.

Introbild – Image by allinonemovie from Pixabay