Omikron-symtom
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Omikron-symtom – är ”helt annorlunda” än de från deltavarianten……..

Omikron-symtom skiljer sig markant från de som tidigare rapporterats från COVID-19-varianten Delta, skriver Global News.

Igår skrev jag om nya symptom som drabbade barn som fick märkliga utslag på huden.

”Det är helt annorlunda än delta,” sa Dr Angelique Coetzee till Global News.

Hon sa att dessa patienter inte uppvisar samma förlust av smak och lukt, behov av extra syrgas eller förhöjd puls som läkare noterade med Delta-patienter.

”Det är väldigt likt en förkylnings- eller influensasymptom,” sa hon och tillade att patienter rapporterar huvudvärk och värk i kroppen och lätt halsont.

Omikron-symtom
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Detta evinnerliga virus som hela tiden ligger ett steg före, det känns i alla fall så.

Omikron-symtom liknar inte alls Delta-symptom

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay