pandemier genom historien
Photo by Talha Atif on Unsplash

En visuell tidslinje som faktiskt listar alla pandemier genom historien ###

Dags för alla pandemier genom historien. Ända sedan urminnes tider har infektionssjukdomar följt oss i hasorna och orsakat död och kaos.

Även om vi nått stora framsteg inom medicin och teknik, så fortsätter infektionssjukdomar ständigt att utvecklas och hota vår existens.

En pandemi (av grekiska pandemias, ”hela folket”), förr farsot, är en epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många individer.

Begreppet används även om epidemier som drabbar jordbruket, där boskap, grödor, fiskar, träd eller andra organismer smittas.

Alla pandemier genom historien

pandemier genom historien
Photo by Talha Atif on Unsplash

Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

Drabbas bara ett enskilt land talar man istället om en epidemi. En epidemi kategoriseras inte som pandemi om den inte kontinuerligt infekterar många människor.

Det räcker alltså inte att en epidemi är spridd över stora delar av världen och orsakar många dödsfall – den måste även vara smittsam.

pandemier genom historien
Photo by Manuel on Unsplash

En epidemi som förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller geografiskt område, eller där antalet drabbade är på en jämn och konstant nivå, definieras som en endemi.

När pandemier slår till

Några som tog fasta på alla dessa pandemier var ”Visual Capitalist” – som skapade denna tidslinje där de listar några av historiens mest dödliga pandemier.

På deras webbplats kan du hitta mer information tillsammans med de källor de använde för att skapa denna intressanta karta.

Pandemier som plågat oss genom historien

Pandemier som plågat oss genom historien
Via visualcapitalist

Introbild – Photo by zydeaosika from Pexels