Phineas Gage
Youtube

Storyn om ”Phineas Gage” – mannen som spydde upp delar av sin hjärna…..

Nu till den osannolika storyn om Phineas Gage som är ihågkommen för att mot alla odds ha överlevt en fruktansvärd olycka.

Han föddes 1823 och kom att arbeta som förman vid järnvägsbyggen när olyckan slog till, en järnstång drevs rakt igenom hans huvud.

Den förstörde stora delar av hans vänstra frontallob, och skadan beskrevs ha påverkat hans personlighet och beteende.

Effekterna var så stora att hans vänner ”inte längre betraktade honom som Gage”.

Dessa personlighetsförändringar gav dåtidens forskare en indikation om vilka funktioner frontalloben har.

Gages historia, som en gång kallades ”det fall som mer än alla andra beräknas väcka vår förundran, och till och med omstörta våra fysiologiska läror,” är unik.

Fallet påverkade resonemangen som fördes om hjärnan på 1800-talet, och då huvudsakligen kring hjärnfunktionernas placering.

Han var kanske det första fall som pekade på att skador på vissa delar av hjärnan kan påverka personligheten och beteenden.

Historien om Gage har varit viktig inom neurologi, psykologi, och relaterade discipliner, och nämns ofta i böcker och uppsatser.

Han har även haft ett visst genomslag inom populärkulturen.

Fenomenet Phineas Gage

Phineas Gage
Youtube

I kontrast till detta relativa kändisskap är den totala kunskapen om fallet ganska skralt.

Det har resulterat i att händelsen ofta citerats, till stöd för olika teorier om hjärnan och psyket, som helt motsäger varandra.

En undersökning av publicerade redogörelser har visat att även moderna vetenskapliga presentationer ofta är förvrängda, överdrivna och ibland helt motsägande.

I februari 1860 fick Gage den första av ett antal allt allvarligare konvulsioner, och han dog i San Francisco den 21 maj 1860, lite mindre än tolv år efter olyckan.

Historien påminner faktiskt lite om Edward Mordrake, men skiljer sig åt vad gäller fakta kring personen, man vet att Phineas Gage funnits.

Kusliga och sanna storyn om Phineas Gage