torsdag 21 oktober 2021

Skylten i Norge med det klara budskapet ”Pinka inte mot Ryssland” har blivit en snackis

En ny skylt med ”pinka inte mot Ryssland” på en av de mest besökta platserna längs den norsk-ryska gränsen ska stoppa kränkande beteende.

Skylten på vägen mot byn Grense Jakobselv ska i förebyggande syfte förhindra att turister urinerar mot Ryssland.

Gränsen går mitt i en bäck, och vid lågvatten är avståndet från den motsatta flodstranden bara några få meter bort.

Norges gränskommissionär Jens Høilund berättade för The Barents Observer att han inte känner till några ”specifika händelser på senare tid” som föranlett skylten.

Han sa att militära gränsvakter ofta finns i området och varnar besökare att ”sådana försök leder till ett efterspel”.

Polisen, gränsbevakningen och gränskommissariatet kommer att stoppa alla incidenter som kan leda till brott i avtalet med Ryssland, inklusive kränkande beteende, säger Høilund.

Han uppmanade alla som reser i gränsområdena att noggrant observera och följa gällande regler, och att alla överträdelser kommer att polisanmälas

”Pinka inte mot Ryssland”

pinka inte mot Ryssland
Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Grense Jakobselv som ligger en timmes bilresa nordost om Kirkenes är ett populärt resmål både bland lokalbefolkning och turister.

Den smala vägen på norska sidan av gränsen ligger på vissa ställen direkt vid flodstranden och skyltar talar om för besökare hur de ska bete sig.

Men skylten ”Pinka inte mot Ryssland” är dock sprillans ny.

Norges särskilda lag om gränsen till dess östra granne i norr härrör från 1950 och föreskriver vad medborgare får och inte får göra i de gränsöverskridande områdena.

I §3 lyder lagen att inget ”kränkande beteende längs gränsen riktat mot grannstaten eller dess myndigheter” är tillåtet.

Brott mot denna lag kan straffas med böter eller upp till tre månaders fängelse.

På frågan om möjliga straff för att kissa mot gränsen sa Høilund att det är upp till polisen att avgöra.

”I sådana fall blir det troliga straffet böter – med minimibelopp som börjar på 3000 norska kronor.”

För några år sedan höll gränsvakter kvar fyra personer i samma område efter att de kastat sten över den ryska gränsen.

Skylten som blivit en snackis

pinka inte mot Ryssland
Photo: BarentsNews / twitter – Thomas Nilsen

I vintras fick en kvinna som placerade sin vänstra hand över den ryska gränsen böter på 8 000 norska kronor.

Händelsen, fångad av övervakningskameror, skedde när hon klättrade uppför ett röse vid Treriksrøysa i Pasvikdalen där Norge, Ryssland och Finland möts.

Både Høilund och Finnmarks polischef Ellen Katrine Hætta sa att de inte vet vem som satt upp skylten.

”Men”, sade Høilund, ”den sitter på en plats där turister ofta stannar, ofta första stoppet efter en lång bilresa”.

”Det är troligt att vissa fallit för frestelsen att uträtta sina behov i området, som även kameraövervakas,” påpekar han.

Norges 197,7 kilometer landgräns med Ryssland är sannolikt den fredligaste av Rysslands yttre gränser.

Oförändrat sedan dess överenskommelse 1826, är gränsen också ett tecken på fred; Norge är den enda grannen som Ryssland inte varit i krig med.

Introbild – Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay