Powassan-virus
Image from Pexels

Är Powassan-virus vår nästa mardröm och hur farligt är det egentligen?……

Tar det liksom aldrig slut, ett Powassan-virus, kommer det bli vår nästa stora mardröm, och hur farligt är det egentligen….

En man i USA testade positivt för viruset, och myndigheterna rekommenderade att folk borde vidta åtgärder mot eventuella fästingbett.

Mannen, som blev inlagd på sjukhus med påverkan i det centrala nervsystemet hade ett känt fästingbett, har skrivits ut och återhämtar sig hemma, enligt hälsodepartementet.

Men flera stycken har blivit svårt sjuka och en har redan dött i år av viruset, det var en man i Waldo County.

Från 2017 till 2021 rapporterades 12 fall av viruset i Connecticut, inklusive tre 2021. Av dessa 12 fall var två dödliga, skriver nbcconnecticut.

Vad är ett Powassan-virus?

Viruset överförs av fästingar och finns framförallt i Nordamerika och i Ryska Fjärran Östern.

Det är uppkallat efter staden Powassan, Ontario, där det identifierades i en ung pojke som så småningom dog av sviterna.

Det kan bli potentiellt allvarligt eftersom det kan orsaka infektion i hjärnan eller encefalit inklusive hjärnhinneinflammation.

Enligt det amerikanska CDC sprids Powassan sällan från person till person genom blodtransfusion. Det sprids inte heller genom hosta eller beröring.

Var sjuk i tio månader

Hälsotjänstemän sa att även om de flesta sannolikt inte upplever några symtom eller bara milda symtom, kommer vissa att få en allvarlig sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet.

Ungefär ett av tio allvarliga fall leder till döden, och ungefär hälften av de överlevande upplever långvariga hälsoproblem.

Vilka är symptomen?

Powassan-virus
Image from Pexels

Allvarliga fall kan börja med feber, kräkningar, huvudvärk eller orkeslöshet och snabbt utvecklas till förvirring, förlust av koordination, talsvårigheter eller kramper..

Den smittade personen kan börja må illa upp till en vecka eller en månad efter att ha blivit smittad.

Kan det botas?

Det finns i dagsläget inte någon specifik behandling för att behandla Powassan.

Men CDC rekommenderar sjukvård med andningsstöd, att hålla sig hydrerad och vidta åtgärder för att minska svullnader i hjärnan.

Introbild – Photo by Polina Tankilevitch from Pexels