I

Vad kan du om punktskrift? Lär dig Braille-koden och testa dina kunskaper med detta bildexempel

NU ska vi kasta oss över punktskrift. Braille är ett taktilt skrivsystem som utvecklades av fransmannen Louis Braille på 1800-talet.

Louis som förlorade sin syn i ung ålder som bestämde sig för att skapa ett system som skulle möjliggöra att han och andra som var blinda skulle kunna läsa och skriva.

punktskrift

Detta extremt fördelaktiga system består av celler. Dessa celler består av ett stiliserat rutnät där varje prick eller varje kombination av prickar symboliserar en bokstav. En blind person kan då avläsa prickarna och på så sätt läsa texten.

De tio första bokstäverna i alfabetet, A–J, bildas genom att de fyra översta punkterna i fyrkanten, eller cellen som den kallas, kombineras.

Bokstäverna K–T, fås på samma vis, men punkten längst ner till vänster (punkt 3) läggs till. Bokstaven A är punkten längst upp till vänster (punkt 1). Alltså är bokstaven K punkten längst upp till vänster och längst ner till vänster (punkterna 1 och 3).

Punktskrift

punktskrift

Bokstäverna U–Z fås genom att lägga till punkten längst ner till höger (punkt 6) på bokstäverna K–T. Ett U är således punkten längst upp till vänster, punkten längst ner till vänster och punkten längst ner till höger (punkterna 1, 3 och 6).

Bokstäverna Å, Ä och Ö bildas genom andra punktkombinationer.

Detta system kan emellertid användas för att dölja information genom att maskera celler som andra saker och sända hemliga meddelanden.

Kika på nedanstående bild. Det ser ut som stjärnor ovanför ett berg. Men det finns ett ord dolt i bilden. Genom att använda punktskrift döljer stjärnorna ett ord – kan du klura ut ordet?

Följande diagram visar alfabetet i punktskrift:

Följande är ett diagram som ger alfabetet i punktskrift:

En ledtråd – fokusera på de röda stjärnorna!

Svaret kommer här nedanför citatet!!!!

Hur går det? Har du fått fram ordet ännu?

Learning to read music in Braille and play by ear helped me develop a damn good memory.

– Ray Charles

SVAR: Det står faktiskt ordet CODE