Roswell UFO report
Image from Pixabay

The Roswell UFO report – en gigantisk mörkläggning om aliens eller? …

The Roswell UFO report är föremål för gigantiska konspirationsteorier, är det en mörkläggning av gigantiska mått, eller?

Allt började i juli 1947 då W.W. Brazel hittade ett konstigt föremål på sin ranch i staden Roswell, New Mexico.

Det beskrevs som ett ”flygande tefat” av glänsande material, utspritt över en del av hans land.

Brazel överlämnade vraket till stadens sheriff som i sin tur skickade det vidare till det amerikanska flygvapnet.

Fyndet väckte stort globalt intresse och satte Roswell på kartan för UFO-jägare som ansåg att det var ett bevis för utomjordingar.

Roswell UFO report
Roswell Daily Record, Public domain, via Wikimedia Commons

50 år senare släppte det amerikanska flygvapnet en 231-sidig rapport om påståendena om att föremålet var utomjordiskt.

Rapporten angav att dess syfte var att ”samla in och finna alla fakta och föra fram dem”.

Även om flygvapnet först sa att det rörde sig om ett ”flygande tefat”, så tog de snabbt tillbaka sitt påstående och avfärdade det som en nedskjuten väderballong.

Under åren som gick föll incidenten i glömska, men i slutet av 1970-talet dök det upp påståenden om att ”Roswell-incidenten” var en mörkläggning.

De som förespråkade teorin menade att tjänstemän hittat utomjordiska kroppar från kraschen, och att de förvaras i Area 51.

Fakta eller konspirationsteorier?

Roswell UFO report
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Många konspirationsteorier menar även att det skulle skett en obduktion av utomjordingarna.

Den amerikanska flygvapnets rapport om incidenten, som publicerades 1997, fick titeln ”The Roswell Report, Case Closed”.

Där slogs det fast att det att det inte fanns några bevis för att någon form av livsform hittats i staden i samband med något störtat UFO.

The Roswell UFO report

Rapporten löd: ”USA:s flygvapen hittade faktiskt material nära Roswell i juli 1947.”

Men det som hittades var inte resterna av ett UFO och dess besättning, utan skräp från ett forskningsprojekt med höghöjdsballonger.”

Man försökte också ta itu med alla rykten om att utomjordiska kroppar hade hittats, skriver mirror.

Rapporten löd: ”Det mest förbryllande och spännande inslaget i det som kallas för Roswell-incidenten, är de påstådda iakttagelserna av främmande kroppar.

”Kropparna var bara ännu ett påhitt om flygande tefat, men många UFO-förespråkare hävdar är det bästa beviset för utomjordiska besök på jorden.”

Bara fantasier enligt The Roswell UFO report

Roswell UFO report
Image from Pixabay

Men rapporten hävdar att påståendena inte är tillförlitliga då de baseras på andra och tredje hands information, som samlats in 40 år efter kraschen.

Dessutom anger rapporten att de påstådda iakttagelserna av kroppar faktiskt bara var testdockor.

Den avslöjar också att platsen för den påstådda UFO-kraschen var den faktiska landningsplatsen för ”Project Mogul” – med höghöjdsballonger i juli 1947.

Som avslutande av incidenten, stod det i rapporten: ”USA:s flygvapen hittade inte ett enda utomjordiskt tefat eller några utomjordingar.

”Slutsatsen baseras på omfattande research som inkluderade en grundlig granskning av både sekretessbelagt och oklassificerat material.

”Av de miljontals sidor med material som vi tittade på nämndes det inget om några aktiviteter som ens tangentiellt antydde en sådan händelse.”

Har det skett en mörkläggning?

Trots förhoppningen att dokumenten skulle sätta stopp för spekulationerna kring händelsen, ökade bara allmänhetens intresse.

UFO-teoretiker började hävda att rapporten innehöll inkonsekvenser och ifrågasatte om det inte skett en mörkläggning.

Enligt en undersökning från CNN 1997 tror 80 procent av amerikanerna att regeringen döljer något, Roswell UFO report till trots…

Introbild – Image by Willgard Krause from Pixabay