Rysslands vakumbomber
Image via WSJ / Youtube

Så funkar Rysslands fruktade vakumbomber – de som suger luften ur lungorna …

Rysslands fruktade TOS-1A vakumbomber – som suger syre ur luften – är lite av en mardröm för Ukraina och dess soldater.

Enligt analytiker så är Ukrainas bästa försvar helt enkelt att förstöra vapnen innan ryska trupper hinner använda dem.

Människorättskämpar driver på för att begränsa användandet av TOS-1A, eftersom de kan skada civila i stadsområden.

Så vad gör TOS-1A så extremt dödlig och kontroversiell?

Rysslands vakumbomber
Image via WSJ / Youtube

Termobariska vapen (termo = värme, bar = tryck), är en vapenverkan där bränsle fördelas som en aerosol i luften, antänds och reagerar med luftens syre.

Den använder alltså luftens syre för att oxidera bränslet och skiljer sig på så sätt från konventionella sprängämnen som innehåller oxidatorer.

De har därför ett högre energiinnehåll per massenhet än vanliga bomber. Termobariska vapen ger en kraftig tryckvåg men inget eller mycket lite splitter.

En termobarisk bomb innehåller normalt två sprängladdningar, först en liten som fördelar bränslet i luften, och sedan en som antänder bränslet.

Vissa nyare modeller har endast en laddning och i stället en kraftigare behållare för bränslet, som fördröjer spridningen tills bränslet har börjat antändas.

Ur en teknisk synvinkel används termen termobarisk bara för de sprängladdningar som verkar genom både värme och tryck.

Så funkar Rysslands vakumbomber

Detta uppnås genom att laddningen innehåller metaller som brinner vid hög temperatur, till exempel magnesium eller aluminium.

Laddningar utan dessa tillsatser verkar endast genom tryckvågen.

Termobariska vapen är framför allt effektiva i anslutning till slutna utrymmen.

Den första egentliga termobariska bomben testades i Tyskland 1944, och bestod av kolpulver blandat med flytande syre.

De har bevisligen använts bland annat av ryska styrkor i Tjetjenienkrigen och i Afghanistan samt av amerikanska och brittiska styrkor i Afghanistan.