Kan satelliter skydda jorden mot hotande asteroider – ja säger forskare vid ESA

Kan satelliter skydda jorden mot hotande asteroider, och svaret är att de troligen kan det, om inte asteroiden är för stor.

En ny studie utförd av det europeiska flyg- och rymdföretaget Airbus föreslår att när en asteroid närmar sig jorden kan vi använda stora TV-sändningssatelliter för att avleda rymdstenen.

Studien är en del av ”European Space Agency” ansträngningar för att förbereda sig för ett eventuellt apokalyptiskt nedslag, liknande det som utplånade dinosaurierna.

Projektet som går under namnet FastKD eller Fast Kinetic Deflection, tänker sig att man kan använda sig av telekommunikationssatelliter, då dessa är i geostationär omloppsbana.

Det innebär att de är placerade på ett sådant sätt att deras position verkar stå still, eftersom satelliterna cirkulerar runt jorden med en hastighet som matchar planetens rotationshastighet.

Kan satelliter skydda mot asteroider?

Kan satelliter skydda mot asteroider
Image by Alexander Antropov from Pixabay

Då de oftast är extremt stora och väger många ton, så skulle deras tyngd kunna hjälpa till att avleda en annalkande asteroid, rapporterar wion.

Men enligt forskaren som leder studien, Albert Falke, skulle det krävas cirka 10 sådana satelliter för att ändra kurs på en 300 meter bred asteroid.

Men hur är det med en asteroid som motsvarar den som utrotade dinosaurierna?

Falke tvekar om metoden verkligen skulle palla att avleda en asteroid om den är större än 300 meter i diameter.

Intressant är att asteroiden som ledde till utplåningen av dinosaurier antas ha varit 9,6 kilometer i diameter.

Varför just telekommunikationssatelliter?

Kan satelliter skydda mot asteroider
Image by PIRO4D from Pixabay

Fördelen med denna metod är att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt, vi har redan tekniken för kommunikationssatelliter.

Om astronomer skulle upptäcka en hotande asteroid väldigt sent, då behöver man bara ändra syftet hos de satelliter som är planerade för uppskjutning, och få upp dem ganska snabbt.

Den kombinerade ansträngningen från flera satelliter kan mycket väl ändra banan hos det närmande föremålet.

Att ändra dess bana med bara några centimeter kanske inte avvärjer ett nedslag, men de kan knuffa asteroiden tillräckligt ur kurs för att avvärja en total katastrof.

För att telekommunikationssatelliter ska kunna ”vakta” jorden behövs en särskild utrustning för att möjliggöra att de tillsammans kan nå fram till asteroiden.

Kan komma att ”vakta” jorden mot hotande asteroider

satelliter skydda mot asteroider
Image by PIRO4D from Pixabay

Moduler för detta projekt behöver fortfarande utvecklas. Det idealiska scenariot skulle vara att bygga och testa dessa i en simulerad nödsituation och sedan ha dem redo.

Även NASA utvecklar ett system för att ”knuffa” asteroider ut kurs, experimentet kommer att vara det första asteroidavlednings-experimentet någonsin.

Introbild – Image by PIRO4D from Pixabay