Stämmer myten att seriemördare ofta är mentalt sjuka eller brutala genier, finns det någon bäring i påståendet?

Bilden av seriemördare framställs ofta i filmer som att de antingen lider av en psykisk sjukdom, eller som missförstådda genier, som ”Dr. Hannibal Lecter” i den klassiska filmen ”När lammen tystnar.

”Dr. Hannibal Lecter”

"Dr. Hannibal Lecter"

Men ingen av dessa två stereotyper är speciellt vanliga. Istället är seriemördare mer benägna att uppvisa antisociala personlighetsstörningar.

De är ofta sociopatiska, eller uppvisar psykopatiska drag, som inte klassas som en psykisk sjukdom av American Psychiatric Association (APA).

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som släpptes av APA 2013, listar både sociopati och psykopati under rubriken ”Antisociala personlighetsstörningar”.

Viktiga drag som både sociopater och psykopater delar inkluderar:

  • Ett åsidosättande av lagar och sociala normer
  • En förnekelse för andras rättigheter
  • En oförmåga att känna ånger eller skuld
  • En tendens att visa våldsamt beteende

Mycket få seriemördare har en psykisk sjukdom som gör att de anses vara psykiskt sjuka av rättsväsendet.

För att bli klassificerad som juridiskt galen, måste personen inte kunna förstå att gärningen strider mot lagen vid det exakta ögonblicket då gärningen utfördes.

Anthony Hopkins i rollen som som Hannibal Lecter

seriemördare

Med andra ord måste en seriemördare vara omedveten om att mordet är rättsligt fel när brottet begås, för att klassas som juridiskt galen.

Denna juridiska kategorisering av galenskap är så stringent och smal att mycket få seriemördare faktiskt omfattas av den.

Psykopatiska seriemördare som Ted Bundy och Dennis Rader var helt medvetna om att det är olagligt att mörda, när de dödade sina offer.

Stämmer myten att seriemördare ofta är mentalt sjuka eller brutala genier?

Stämmer myten att seriemördare ofta är mentalt sjuka

Men deras förståelse av rätt och fel påverkar inte deras gärningar, eftersom de har en överväldigande lust och ett tvång att döda, vilket får dem att helt ignorera lagen.

I domstol det ytterst sällan de hänvisar till psykisk sjukdom vid rättegången, och deras advokater bygger sällan sitt försvar på att de var psykiskt sjuka när dådet begicks.

Återigen beror detta på den extremt smala juridiska definitionen av galenskap som helt enkelt inte gäller för de flesta psykopatiska mördare.

Även David Berkowitz, mer känd som ”Son of Sam”, som berättade för sina offer om sina sataniska ritualer och demoniska planer, klassades som juridiskt skyldig för sina mord, när han arresterades 1977.

David Berkowitz alias ”Son of Sam”

Son of Sam

Omfattande mytologi göder också myten om att seriemördare är intelligenta. Det finns en populärkulturstereotyp där seriemördare framställs som listiga, kriminella genier, skriver psychologytoday.

Denna stereotyp främjas starkt av underhållningsmedia i tv, böcker och filmer.

I synnerhet har Hollywood producerat ett antal supersmarta mördande galningar, som John Doe i den hyllade filmen Seven från 1995.

John Doe i filmen Seven

John Doe i filmen Seven

John Doe personifierar stereotypen av den ondskefulla och genialiska seriemördaren som är smartare än de brottsbekämpande myndigheterna, glider undan rättvisan och lyckas i sin djävulska plan.

Bilden av den onda genialiska seriemördaren är mestadels en Hollywood-produkt. Verkliga seriemördare saknar i allmänhet unika eller exceptionella intellektuella färdigheter.

I motsats till mytologi är det inte hög intelligens som gör seriemördare framgångsrika.

I stället är det besatthet, noggrann planering och en kallblodig, ofta psykopatisk personlighet som gör det möjligt för seriemördare att operera under långa perioder utan att åka fast.

You may also like

More in Blandat