Hur man betraktade och förhöll sig till sexuella relationer under medeltiden

Hur såg sexuella relationer under medeltiden ut, finns det likheter med dagens sexuella relationer, och vilka är olikheterna…

Människor har alltid tagit sig an dessa frågor, bara på olika sätt. Till exempel funderade man långt tidigare på hur man kan samlag utan att kvinnan blir gravid.


Vi delar också samma oro som de medeltida över vår prestationsförmåga eller bristande erfarenhet. Genom hela historien har människan också alltid försökt fredat sitt intima liv.

Sexuella relationer under medeltiden

sexuella relationer under medeltiden

Oavsett geografisk plats eller tidpunkt, har människan också bekymrat sig om sin sexuella hälsa och framgång.

Trots att samhällets perspektiv på sexualitet delvis förändrats sedan medeltiden, är vissa saker fortfarande högst relevanta.


Missionärsställningen var det som gällde

Missionärsställningen
Wikimedia Commons

Enligt den katolska kyrkan var missionärsställningen det som gällde. Andra ställningar riskerade att förvirra könsrollerna, eller att lägga tonvikten på de positiva aspekterna av akten, snarare än dess roll som ”att tillverka barn”.

Faktum är att de som upptäcktes ha avviket från missionärsställningen bestraffades – beroende på överträdelsens särdrag.

Kyrkan undersökte erektil dysfunktion

Kyrkan undersökte erektil dysfunktion
Wikimedia Commons

Eftersom befolkningstillväxten var viktig, var män med erektionsproblem ett stort problem som engagerade kyrkan.

Om en man inte kunde ”få upp den”, skulle mannens könsorgan undersökas fysiskt av kyrkan. Om man konstaterade ett olösligt problem rekommenderades en skilsmässa, som beviljades av kyrkan.

I vissa fall hämtade man till och med ”undersökande kvinnor”, som skulle undersöka mannen i fråga, för att avgöra om dysfunktionen var äkta, skriver ranker

Att genomföra samlag bakifrån var en synd

samlag bakifrån
Wikimedia Commons

Under medeltiden ansågs det både syndigt och förbjudet att genomföra samlag bakifrån. Men dokument från 1400-1550 skvallrade om att det ändå var ganska vanligt förekommande bland båda könen.

Samhället främjade bordeller

Samhället främjade bordeller
Wikimedia Commons

Till skillnad från idag, ansågs prostitution på medeltiden som ett nödvändigt yrke. Till och med kyrkan tolererade denna typ av arbete så länge den bidrog till att motverka en negativ bild.

När Florens fick rykte om sig att husera många homosexuella, började staden uppmuntra bordeller, för att hålla männens homosexuella tendenser i tukt.

I detta perspektiv användes bordellarbetande kvinnor för ”att främja anständighet” och ”reglera mäns beteende”.

Under en tid fick faktiskt präster gifta sig

Under en tid fick faktiskt präster gifta sig
British Library/Picryl

Det var inte förrän i slutet av 1100-talet som den romersk-katolska kyrkan började införa celibat på prästerskapet.

Tidigare kunde präster gifta sig och förväntades att uppfostra sina söner till präster. Det var även nu som nattvarden blev alltmer helig.

Tanken på att prästerna kunde rulla runt i halmen med sina fruar och sedan röra vid altaret och sakramentet, sågs inte med blida ögon av höjdare inom kyrkan, vilket resulterade i prästerskapets celibatlöfte.