Publicerat i

Fler människor dör av självmord än i alla krig och terrorattacker sammantaget

Fler människor dör av självmord än i alla krig! Man säger att självmord är den sista utvägen, att det är ett egoistiskt beslut att ta sitt liv.

Men de som kritiserar kan nog aldrig fatta den avgrund som personen befinner sig i, den bottenlösa förtvivlan som dränker allt annat, och förmågan att känna empati.

Fler människor dör av självmord än i alla krig och terrorattacker sammantaget

Fler människor dör av självmord än i alla krig

Men att fler människor dör av självmord än av alla former av våld, inklusive mord, terrorism, väpnade konflikter och avrättningar kommer nog som en överraskning för många. Det är på något sätt det yttersta beviset på att något är fel i vår värld.

Fler människor dör av självmord än i alla krig

Historikern och filosofen Yuval Noah Harari beskriver läget i sin dialog på TED:

För första gången i historien begår fler personer självmord än dödas av brott och terrorism och krig sammantaget. Statistiskt sett är du din egen värsta fiende”.

Teoretiskt sett om du blir dödad, av alla människor i världen, blir du troligtvis dödad av dig själv.

Fler människor dör av självmord än i alla krig och terrorattacker sammantaget

Under 2016 tog 1134 personer livet av sig i Sverige. Av dessa var 783 män och 351 kvinnor. Ytterligare 344 fall registrerades där det fanns misstanke om självmord, men som inte kunnat styrkas.

Suicidtalet år 2016
Folkhälsomyndigheten

Suicidtalet år 2016 var högst för män i åldersgruppen över 65 och för kvinnor i åldersgruppen 45–64 år.

Globalt dör omkring 800 000 människor varje år i suicid och bland 15–29-åringar är suicid den näst vanligaste dödsorsaken världen över.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) internationella statistik dog 788 000 människor i suicid år 2015. Antalet suicid per 100 000 invånare i världen var 10,7 samma år, motsvarande siffra i Sverige var 12,7.

Suicid i Norden

Suicid i Norden
Folkhälsomyndigheten

Sydostasien har högst antal självmord med (13,3 per 100 000 invånare) medan Östra medelhavsregionen, som täcker större delar av Mellanöstern, har lägst (4,3 per 100 000 invånare), enligt folkhälsomyndigheten

Glöm inte att dela detta ytterst viktiga och aktuella ämne!