skärmtid kommer bli vår död
Image from Pixabay

Ny studie slår fast att skärmtid kommer bli vår död – ett digitalt hot….

Enligt en ny studie så kommer vår skärmtid att bli vår död, kanske inte helt plötsligt, men väl på lång sikt, så att säga.

Studien slår fast att enheter som smartphones, datorer och surfplattor med dess starka blå ljus kan påskynda vårt åldrande avsevärt.

Jadwiga Giebultowicz, senior författare till studien och professor vid Oregon State University, sade:

”Överdriven exponering från skärmljus kan ha skadliga effekter på ett brett spektrum av celler i vår kropp, från hud och fettceller, till sensoriska neuroner.”

Forskningen, som publicerades i tidskriften ”Frontiers in Aging”, tyder på att en minskad exponering gör att vi lever längre.

Giebultowicz hävdade att denna studie är ”den första i sitt slag som visar att nivåerna av specifika metaboliter förändras hos bananflugor som exponeras för blått ljus.”

Dessa är helt nödvändiga för att våra celler ska fungera som de ska.

Han sa att forskare jämförde mängden metaboliter i bananflugor som exponerats för blått ljus i två veckor med de som hållits i fullt mörker.

De fann att mängden metaboliter som de undersökte i cellerna var signifikant olika efter exponeringen av blått ljus, skriver studyfinds.

Mycket skärmtid kommer bli vår död

skärmtid kommer bli vår död
Image from Pixabay

Forskarnas observationer stödjer deras tidigare resultat att skärmljuset påskyndar åldrandet genom att skada cellerna, vilket kan leda till för tidig celldöd.

Enligt Giebultowicz kan blått ljus ha negativa effekter på människor eftersom signalkemikalierna hos bananflugor och människors celler är desamma.

Eftersom lysdioder har blivit vår huvudbelysning, inte bara i bildskärmar, utan även runt oss så ”exponeras vi för blått ljus nästan all vår vakna tid”, förklarade han.

Tidigare har studier kopplat överdriven skärmtid till sjukdomar som fetma och psykiatriska problem.

Forskare ska nu genomföra mer forskning för att undersöka den direkta inverkan av blått ljus på mänskliga celler.

Introbild – Image by Karolina Grabowska from Pixabay