solsystemets kollaps
Image from Pixabay

Solsystemets kollaps – forskarnas nya fynd om hotet från Neptunus bana……

Något solsystemets kollaps vill vi absolut inte höra talas om, det räcker liksom med kriget i Ukraina och nya hotande virus.

Men forskare har upptäckt att om så bara Neptunus bana ruckas med 0,1 procent, så skulle det uppstå kosmiskt kaos.

Denna lilla förändring kan så småningom få de andra planeterna att kollidera eller slungas ut ur solsystemet helt.

Ett solsystemets kollaps

solsystemet
Image by 0fjd125gk87 from Pixabay

Enligt ”Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, kan en angränsande stjärna som kommer för nära orsaka en sådan katastrof.

Effekterna av en förskjutning på 0,1 procent – ​​motsvarande 4,5 miljoner kilometer i Neptunus bana– kan spridas till jorden och Mars på bara 20 miljoner år.

Teamet körde totalt 2 880 olika simuleringar och drog ganska oroväckande slutsatser, skriver metro.

I 960 av fallen med små störningar eller störningar för små för att kunna mätas, så kraschade ändå Merkurius in i Venus i fyra av fallen.

Neptunus bana näst längst ut

solsystemets kollaps
Image from Pixabay

I de andra 1 920 modellerna slutade 26 av dem med att planeterna kraschade in i varandra eller att Uranus, Neptunus eller Merkurius kastades ur omloppsbanan helt.

Men man uppskattar risken att en stjärna skulle komma för nära som absolut minimal.

De kalkylerar det till cirka 20 risker under kommande 100 miljarder år, så det finns ingen anledning till panik.

Introbild – Image by WikiImages from Pixabay