sovjetiska ubåten K-19
Youtube

Kusligt om sovjetiska ubåten K-19 – offrade sina liv i en tickande ”bomb”…

Den sovjetiska ubåten K-19 var den första ubåten i Project 658-klassen, den första generationen av kärnubåtar utrustade med nukleära ballistiska missiler.

Båten byggdes hastigt av sovjeterna som svar på USA:s utveckling inom atomubåtar som en del av kapprustningen.

Men ubåten visade sig bli extremt otursförföljd, det var som att den bar på en förbannelse.

Redan innan hon sjösattes dog 10 arbetare och en sjöman på grund av olyckor och bränder.

Efter att K-19 tagits i drift drabbades den av flera haverier och olyckor, där flera var nära att sänka ubåten.

På sin första resa den 4 juli 1961 drabbades hon av en total förlust av kylning till en av dess två reaktorer.

Något backupsystem hade inte installerats, så kaptenen beordrade ingenjörerna att snabbt hitta någon lösning för att undvika härdsmälta.

Den olycksdrabbade sovjetiska ubåten K-19

sovjetiska ubåten K-19
US Navy employee on duty, Public domain, via Wikimedia Commons

Genom att offra sina egna liv, riggade ingenjörsteamet ett sekundärt kylvattensystem och lyckades undvika en härdsmälta.

Tjugotvå besättningsmedlemmar dog av radioaktiv strålning under de följande två åren.

Ubåten råkade dessutom ut för flera andra olyckor, bland annat två bränder och en kollision.

Serien av olyckor inspirerade besättningsmedlemmar att ge ubåten smeknamnet ”Hiroshima”

Den 4 juli 1961 genomförde K-19 övningar utanför Grönlands sydöstra kust under befäl av kapten av 1:a rang Nikolai Vladimirovich Zateyev.

Kapten av 1:a rang används av den ryska flottan och tidigare kommuniststater, den är likvärdig med överste i arméer och flygvapen.

Genomförde övningar utanför Grönlands sydöstra kust

sovjetiska ubåten K-19
Youtube

Klockan 04:15 lokal tid sjönk trycket i styrbords kärnreaktors kylsystem till noll.

Reaktoravdelningens besättning hittade en stor läcka i reaktorns kylvätskesystem, vilket gjorde att kylvätskepumparna gick sönder.

Båten kunde inte kontakta Moskva och begära hjälp eftersom en separat olycka hade skadat fjärradiosystemet.

Styrstavarna försattes i nödsystemet SCRAM, men reaktortemperaturen steg okontrollerat, snart nådde reaktorn 800 °C.

Zateyev tog ett drastiskt beslut och beordrade ingenjörsteamet att tillverka ett nytt kylvätskesystem.

De tvingades att skära av en luftventil och svetsa fast ett nytt vattenförsörjningsrör till den.

De tvingades arbeta i hög strålning under längre perioder, men det riggade kylvattensystemet sänkte temperaturen i reaktorn.

Olyckan släppte dock ut radioaktiv ånga som sögs in i fartygets ventilationssystem och spreds till andra avdelningar i fartyget.

Hela besättningen bestrålades liksom större delen av fartyget och några av de ballistiska missilerna ombord.

Alla sju i ingenjörsteamet och deras divisionsofficer dog inom en månad. Ytterligare femton sjömän dog inom följande två år.

Byggdes hastigt av sovjeterna – fast kanske lite för snabbt….

sovjetiska ubåten K-19
Youtube

Istället för att fortsätta uppdraget bestämde sig kaptenen för att bege sig söderut för att möta dieseldrivna ubåtar som skulle finnas där.

Oron för ett potentiellt myteri ombord fick Zateyev att kasta alla skjutvapen överbord förutom fem pistoler som distribuerades till hans mest betrodda officerare.

Amerikanska krigsfartyg i närheten hade också hört sändningen och erbjöd sig att hjälpa till.

Men Zateyev, rädd för att avslöja sovjetiska militära hemligheter till väst, tackade nej och seglade för att möta upp S-270.

Väl där valde han att evakuera hela besättningen och lät bogsera båten till sin hemmabas.

Under de följande två åren tog reparationspersonal bort och ersatte de skadade reaktorerna.

Reparationen orsakade strålning i den närliggande miljön, men även arbetarna som reparerade ubåten blev strålsjuka.

Den sovjetiska flottan dumpade det ursprungliga radioaktiva utrymmet i Karasjön.

K-19 återvände så småningom till flottan, fast nu med det passande smeknamnet ”Hiroshima”.

Historien om sovjetiska ubåten K-19