Connect with us

Vad kan vi hjälpa dig med

Blandat

40% av Spaniens coronasmittade är under 40 år och drygt hälften är asymptomatiska

Spaniens coronasmittade
Pixabay

Hälften av Spaniens coronasmittade har inte haft några symtom på smittan och sprider viruset utan att veta om det, enligt en ny studie från ”Carlos III Health Institute”.

Rapporten visar att 49,6% av patienterna inte visste att de varit i kontakt med någon som varit smittatd med Covid-19.

Studien, som publicerades i måndags, visar att de flesta nya fall faller inom åldersspannet 15 till 29 år.

Två av tio infektioner som registrerats sedan den 10 maj, då Spanien började lätta på reglerna för lockdown, var ungdomar eller unga vuxna.

Av de 25 600 fall som analyserades var 40% under 40 år. Medelåldern för coronapatienter har därmed sjunkit från cirka 60 i april till 48 år, enligt den epidemiologiska studien.

Spaniens coronasmittade

Spaniens coronasmittade
Image by M W from Pixabay

Situationen i Spanien har förändrats radikalt de senaste månaderna. Den 1 april var 83,3% av alla smittade över 40 år. Men då genomfördes tester endast på patienter med allvarliga symtom som var inlagda på sjukhus.

Nu har *PCR-test blivit vanliga och rekommenderas för alla som har symtom eller som varit i kontakt med någon coronasmittad.

*PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att diagnostisera om en person har en pågående infektion av Covid-19 genom att söka efter arvsmassa från viruset.

Tack vare dessa tester upptäcks ett stort antal asymptomatiska fall i Spanien. Enligt rapporten sade 55% av de smittade att de aldrig haft några symtom, skriver El Pais.

Det som fortfarande är oklart är var smittkällan kom från. Enligt undersökningen visste 37% av de smittade att de inte visste var de smittades.

Undersökningen visade att 25% av infektionerna inträffade i hemmet, 12,1% i äldreboenden, 11,1% på arbetsplatsen och 6,1% i medicinska centra, medans ytterligare 7,3% kategoriserades som ”andra platser.” Endast 0,2% smittades i skolor.

Hälso- och sjukvårdspersonal utgjorde 11% av fallen

Spaniens coronasmittade
Image by fernando zhiminaicela from Pixabay

Rapporten visade också att 49,6% av patienterna inte haft någon tidigare känd kontakt med någon annan Covid-19 smittad.

Med andra ord var hälften av alla svarande inte medvetna om att de varit i kontakt med någon smittad, och kunde heller inte upprätta en klar koppling.

Det är ingen bra siffra, säger Jesús Molina Cabrillana, talesman för den spanska föreningen för förebyggande medicin, folkhälsa och hygien, som förklarar: ”Den borde vara så låg som möjligt.”

”Om den är noll betyder det att alla fall har en känd kontakt och smittans spårbarhet är väl kartlagd,” tillägger han.

Men siffrorna varierar kraftigt bland Spaniens 17 regioner. I Katalonien sade tre av fyra (74,4%) att de inte haft någon kontakt med någon med Covid-19.

Detta indikerar att i vissa områden i regionen finns det en spridning av viruset i samhället där smittspårning inte är effektivt. ”Den nuvarande situationen i Katalonien är oroande. Det finns en stor spridning i samhället, säger Molina Cabrillana.

I Baskien var motsvarande siffra 11,9%, den var också låg i Andalusien, Kanarieöarna och Aragón, där den låg på cirka 20%.

Flera fall tillskrivs inresta människor

Pass
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Flera av utbrotten i Spanien är kopplade till inresta människor. I Murcia började ett utbrott sedan två passagerare anlänt med flyg från Bolivia, flera fall har registrerats bland invandrare på Kanarieöarna, och på Balearerna har flera turistfamiljer testats positivt för viruset.

Enligt rapporten avled 0,8% av de 25 600 smittade, 8,5% krävde sjukhusvård och 0,6% lades in på intensivvård. Undersökningen visade också att hälso- och sjukvårdspersonal utgjorde 11% av fallen.

Introbild – Image by Christo Anestev from Pixabay

Spana även in dessa

Blandat

Nu till corona i Vietnam. Ett land som fram till förra veckan inte registrerat ett enda dödsfall i COVID-19, har plötsligt fått en våg...

Blandat

Hur upphör egentligen en pandemi, vad får den att klinga av och försvinna helt? I dessa tider är det tiotusenkronorsfrågan på hur och när...

Blandat

Anthony Fauci, USA´s främsta expert på infektionssjukdomar, har tvingats anlita säkerhetsvakter för att skydda sig själv och sin familj. Detta sedan han mordhotats för...

Blandat

Brasiliens fattiga slumområden, kända som favelor, är helt beroende av frivilliga för att bekämpa spridningen av det dödliga coronaviruset. I Brasilien som nu kämpar...