spanska sjukan
Wikimedia commons – Otis Historical Archives

Kusliga bilder av spanska sjukan som visar hur det såg ut anno 1918 ###

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en extremt elakartad och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget.

Dess ursprung är okänt, men kan ha börjat i Kansas, USA.

De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet.

Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid.

Antalet döda motsvarade 3–6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Hastigheten på pandemin var chockerande; antalet döda kroppar översvämmade sjukhus och kyrkogårdar.

Karantäncentra, akutsjukhus, allmän användning av gasmasker och upplysningskampanjer gick snabbt ut för att stoppa spridningen.

Men när första världskriget tog slut, reste miljoner soldater fortfarande över hela världen vilket bidrog till att sprida sjukdomen.

Kusliga bilder av spanska sjukan

Influensan observerades först i Europa, USA och delar av Asien innan den snabbt spreds över hela världen.

Den kallades felaktigt den spanska sjukan eftersom den först rapporterades av dagstidningen ABC i Madrid. Men moderna forskare tror nu att viruset kan ha börjat i Kansas, USA.

I Sverige, vars befolkning vid den här tidpunkten bestod av knappt 6 miljoner människor, dog 37 573 personer i spanska sjukan under åren 1918–1920 enligt den officiella statistiken.

1 – Nästan alla arbetare i New York bar masker

Kusliga bilder av spanska sjukan
Image: US National Archives

2 – Poliser med skyddsmasker under influensaepidemin 1918

Kusliga bilder av spanska sjukan
Image: US National Archives

3 – Kampen mot influensan – Seattle 1918

Kampen mot influensan - Seattle 1918
Image: US National Archives

4 – Redo att ta emot patienter på ”U.S. Naval Hospital” i Kalifornien – 10 december 1918

U.S. Naval Hospital
Image: US National Archives

5 – Människor köar i San Francisco

Människor köar i San Francisco
Image: Wikimedia commons Unknown author / Public domain

6 – Akutsjukhus inrättat i Massachusetts 1918

Akutsjukhus inrättat i Massachusetts 1918
Image: US National Archives

7 – Patienter isolerade på grund av överfulla sjukhus vid ett fältsjukhus i Arkansas 1918

Kusliga bilder av spanska sjukan
Image: US National Archives

8 – Röda korset i tjänst i St. Louis, Missouri

Röda korset i tjänst i St. Louis, Missouri
Wikimedia commons – Uncredited photographer for St. Louis Post Dispatch / Public domain

9 – University of Montana 1919 – under influensaepidemin hölls lektioner utomhus

under influensaepidemin hölls lektioner utomhus
Image: US National Archives

10 – Folk uppmanades att vara utomhus för att hindra smittspridningen

Kusliga bilder av spanska sjukan
Image: US National Archives

Introbild – Wikimedia commons – Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine / Public domain