svininfluensastam från grisar
Pixabay

Storbritannien bekräftar första fallet av H1N2 – stam med svininfluensa från grisar …

Storbritanniens hälsomyndighet sa att de upptäckt sitt första fall där en människa smittats med en stam av svininfluensa från grisar.

En provtagning bekräftade också att personen smittats av varianten H1N2-viruset, kallad A(H1N2)v.

”Det är första gången som en människa smittats av detta virus i Storbritannien, som är väldigt likt de virus som cirkulerar hos grisar”, säger byråns incidentchef Meera Chand.

”Vi arbetar mot klockan för att smittspåra alla nära kontakter och minska eventuell spridning.”

Bara 50 registrerade fall över hela världen sedan 2005

Även om bara 50 fall har registrerats över hela världen sedan 2005, är det första gången det upptäckts i Storbritannien, sade UK Health Security Agency (UKHSA).

Men inget av de 50 fallen var relaterade genetiskt till denna stam, som har en distinkt klad (1b.1.1), som skiljer sig från nya fall av influensa A(H1N2) på andra håll i världen.

Enligt lokal media hittades personen med H1N2-influensa vid en rutinmässig kontroll när han besökte North Yorkshire med andningsproblem.

Smittkällan är för närvarande okänd

Personen ska enligt uppgift inte ha arbetat med grisar. Myndigheterna försöker fortfarande ta reda på källan till infektionen.

”Vi arbetar snabbt för att spåra kontakter och minska eventuell spridning”, sa Meera Chand, UKHSA-direktör.

Stam av svininfluensa från grisar

svininfluensastam från grisar
Pixabay

”I enlighet med våra rutiner pågår nu ett arbete med att klargöra hur individen fick infektionen och bedöma om det finns ytterligare associerade fall.”

Det finns tre huvudsakliga undertyper av svininfluensa – H1N1, H1N2 och H3N2 – som finns hos grisar och ibland infekterar människor.

År 2009 inträffade en pandemi hos människor orsakad av H1N1, vanligen kallad för svininfluensan.

Det viruset innehöll genetiskt material från virus som cirkulerade i grisar, fåglar och människor på 1990- och 2000-talen.

Under tiden uppmanas grisskötare att omedelbart rapportera misstänkt svininfluensa i sina besättningar till sin lokala veterinär.

Introbild – Image from Pixabay