Störtskön Julhälsning från Telegrafverket som ger perspektiv på utvecklingen


Telegrafverket var ett statligt verk som lydde under civildepartementet. De startade ca 1853, då telegramtrafiken tog sin början på den första i Sverige byggda elektriska telegrafledningen mellan Stockholm och Uppsala.

Telegrafverket

I början av 1880-talet infördes telefonen, och därmed ökades verkets arbetsområde avsevärt. På 1890-talet inköpte verket så gott som alla de då befintliga enskilda näten och anslöt dem till rikstelefonnätet.

1877 tillsattes en utredning om telefonens användning. Mikrofonens räckvidd var på den här tiden högst 50 kilometer, och man gjorde då bedömningen att telefonapparaterna inte hade någon praktisk funktion. Man kom dock snart att bli tvungen att ändra sig

Verket grundades som Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Namnet förenklades 1871 till Kongl. Telegrafverket och 1903 ändrades stavningen till Kungl. Telegrafverket men under 1946 kapades ”Kungl.” bort och till hundraårsjubileet 1953 kortades namnet till Televerket.

Rikstelefon

Rikstelefon

Advertisements

Den kultförklarade telefonkiosken

klassiska telefonkioskern
Vem minns inte de klassiska telefonkioskerna?

Bilarna som ALLTID var orange

televerket bil
De klassiska bilarna? Bild: Maskinisten

Julhälsning från Telegrafverket

Julhälsning från Telegrafverket
Bild: Babar7

Källa: Wikipedia   |   Bild: Maskinisten

Fler från kategorin - Retro

Du kanske även diggar