The Kersey Time Slip
Youtube

Pojkarna som hittade en reva i tiden till 1300-talet – ”The Kersey Time Slip” ..

Nu till den välgjorda filmen om ”The Kersey Time Slip Incident”, marinkadetterna som via en reva i tiden hamnade i byn Kersey på 1300-talet.

Men världen är full av konstiga fenomen, och ett av de märkligaste och och mest fascinerande är revor i tiden, eller maskhål som de kallas.

Det är händelser då människor påstår att de tillfälligt hamnat i en helt annan era eller tidsperiod.

Ett av de mest kända exemplen är Kersey Timeslip Incident, där tre tonårspojkar påstod sig ha besökt byn Kersey, hundratals år tidigare.

Även om det nästan är omöjligt att bevisa, har experter haft svårt för att helt bortse från deras versioner av händelserna.

Så vad är sanningen? Har trion verkligen rest tillbaka i tiden, eller finns det en rimligare förklaring?

Vad var The Kersey Time Slip Incident?

En morgon i oktober 1957 hände en extremt konstig sak som förändrade deras liv förändrades för alltid.

William Laing, Ray Baker och Michael Crowley var ”Royal Navy Cadets” som vandrade i Suffolks landsbygd som en del i en orienteringsövning.

Deras uppgift var att med karta hitta ett visst mål och sedan rapportera till sina överordnade, en till synes enkel uppgift.

Men när de närmade sig sitt mål, den idylliska byn Kersey, blev pojkarna distraherade av ringande kyrkklockor och en rökplym som steg över kullen.

De hade äntligen kommit fram till byn Kersey, men när de närmade sig började de känna sig allt mer olustiga, skriver paranormalscholar.

Det första de lade märke till var att de omgivande ljuden sakta dog ut. Allt som återstod var ljudet från en porlande bäck och kyrkklockor.

När de väl kom till utkanten av byn såg de att höstträden återigen var fulla av grönska, som om det var vår.

Den svala brisen var också borta och de kunde inte längre se de rykande skorstenarna eller kyrkspiran som guidat dem till Kersey från början.

Då kom nästa överraskning, Kerseys gator var helt öde och utan några tecken på något liv.

Det i sig skulle inte ha tett så konstigt, det var trots allt söndagsmorgon i en lantlig by i 50-talet, men något annat gav kadetterna rysningar.

Så vad hände egentligen?

The Kersey Time Slip
Youtube

Det fanns inga bilar på gatorna, inga telefonkablar hängde från byggnaderna och inga TV-antenner som prydde byns tak.

Det fanns faktiskt inga som helst tecken på modern teknik. Själva byggnaderna såg gamla ut för pojkarna.

Det var trähus och hade till synes byggts för hand, eller som en uttryckte det, ”nästan medeltida till utseendet”.

Det var då som pojkarnas märkliga upplevelse började förvandlas till något mer olyckligt.

Drivna av nyfikenhet närmade sig pojkarna byggnaden närmast dem, som såg ut att vara ett slakteri.

En av pojkarna beskrev det som: ”Det fanns inga bord eller diskar, bara två eller tre oxhudar som flåtts, delvis gröna av ålder.

Det fanns en grönmålad dörr och fönster med små glasrutor, en på framsidan och en på sidan, allt såg ganska smutsigt ut.

”Jag minns att vi alla kände en allmän känsla av misstro och overklighet”, som en av pojkarna uttryckte det.

Fasa började greppa pojkarna när de närmade sig ett annat hus, vars fönster också var gröntonade och lortiga..

Återigen såg de inga tecken på liv inomhus, rummen var helt tomma, grovt vitkalkade och ”inte av modernt snitt”.

När de klev bort från huset började alla tre känna en iskall blick från osynliga tittare som stirrade på dem i den övergivna byn.

Pojkarna hade vid det här laget fått nog och flydde snabbt från den främmande platsen.

När de lämnat byn, klättrat över en liten kulle, vände de sig om och kunde återigen se rökande skorstenar och kyrkspiran.

Det var som om ingenting någonsin hade hänt.

Många år senare

På 1980-talet återkopplade två av pojkarna, Laing och Crowley, via telefon och diskuterade den märkliga händelsen.

Även om deras minnen inte helt stämde, valde de att kontakta Andrew Mackenzie, ledande medlem i ”Society for Psychical Research”.

The Kersey Time Slip Incident

The Kersey Time Slip
Youtube

Efter att ha lyssnat på männen drog Mackenzie slutsatsen att deras resa till Kersey var ett fall av retrokognition, vilket också är känt som en ”tidsglidning”.

Enkelt uttryckt tror han att det de tre pojkarna såg inte var 1950-talets Kersey, utan Kersey från hundratals år sedan.

Det är ett otroligt sällsynt fenomen med bara en handfull fall registrerade över hela världen.

1990 träffades Laing Mackenzie och de två männen i den pittoreska byn Kersey.

Med hjälp av en lokalhistoriker återskapade de några överraskande kopplingar till pojkarnas upplevelser och byns verkliga historia.

Till exempel hade det märkliga slakteriet de sett varit en slaktbutik redan 1790, men själva byggnaden daterades tillbaka till 1350.

Mackenzie använde det förmodade försvinnandet av kyrkan för att datera tidsskillnaden till före 1300-talet när byns kyrka, St Mary’s, byggdes.

Han tillskrev också byns kusliga övergivenhet till digerdöden som rasade under samma period.

Alla tre pojkarna hade vuxit upp långt från Kersey och var helt obekanta med byn, vilket egentligen var hela poängen med orienteringsövningen.

När trion berättade för sina överordnade om sina upplevelser, skrattade de helt enkelt bort det, även om de senare medgav att pojkarna nog varit i byn.

Men hur kunde officerarna vara så nonchalanta efter att ha hört en så märklig historia?

The Kersey Time Slip Incident

Tja, Kersey är en otroligt gammal by, med ett stort antal byggnader som går tillbaka till medeltiden.

Den lokala puben, Bell Inn, är över 600 år gammal och det finns flera korsvirkeshus med halmtak.

Det är lätt att se hur pojkarna kanske inte hade förväntat sig att hitta så gamla byggnader.

Hur är det då med avsaknaden av teknik? Tja, det visar sig att byn alltid har varit hårt skyddad av Suffolk Preservation Society.

När byn äntligen fick elnät i början av 1950-talet bestämdes att luftledningar måste döljas bakom husen, och där det inte var möjligt skulle kablar döljas under gatan.

Ett olöst mysterium

Det finns ett par andra problem med Mackenzies hypoteser om att pojkarna verkligen upplevde en ”tidsglidning”, förutom det faktum att Kersey helt enkelt är en gammal by.

För det första är det mycket osannolikt att alla byggnader i en by från 1200- eller 1300-talet skulle ha haft glasfönster.

Glas var otroligt dyrt då. Det verkar också osannolikt att folk skulle lägga pengar på glasfönster, och sedan lämna sina hem omöblerade.

Det är också diskutabelt huruvida byn verkligen skulle ha haft en slaktare då, under den aktuella perioden var det bara storstäder som hade slaktbutiker.

En by som Kersey skulle ha i stället haft en veckomarknad där lokalbefolkningen fick sitt kött.

Det är mest troligt att pojkarna upplevde ett verkligt psykologiskt tillstånd som kallas derealisering.

Detta skulle förklara varför deras minnen inte stämmer överens (det tredje vittnet, Roy Baker, minns faktiskt inget konstigt alls).

Pojkarna blev helt enkelt förvirrade av vad de såg när de gick in i Kersey, och deras sinnen spelade dem ett spratt.

Dessa har accentuerats av tidens gång och processen med ömsesidig förstärkning när de två männen talade igen och började diskutera vad som hade hänt.

Eller kanske, bara kanske, upplevde de tre pojkarna verkligen en tidsreva och reste tillbaka i tiden. Hur som helst är det en bra spökhistoria.