Tinnitus
Image from Pexels

Covid och mystiska symtomet som drabbar en av fem – långvarig tinnitus……

Coronaviruset beter sig på många mystiska sätt, och antalet långtidssymtom från covid utökas hela tiden, nu senast med tinnitus.

Många hämtar sig ganska snabbt från en infektion, men enligt WHO:s uppskattning drabbas ca 10 till 20 % av postcovid.

Det upptäck hela tiden nya symtom som dröjer sig kvar i veckor eller flera månader efter genomgången smitta.

Ett sådant symptom är relaterat till själva örat, närmare bestämt det extremt obehagliga tinnitus.

Tinnitus är när du upplever ringningar eller andra ljud i ena eller båda dina öron som inte orsakas av något externt ljud.

Covid – en av fem drabbas av tinnitus

Covid och tinnitus
Image by Gerd Altmann from Pixabay

På grund av de frekventa ljuden kan det bli svårt för personen att fungera i vardagen, och i många fall blockerar det personens hörsel.

En studie från ZOE COVID visade att nästan en av fem upplevde hörselproblem på grund av ihållande tinnitus, skriver TOI.

”Det visade sig att drygt 19 procent lider av ljudproblem i öronen efter genomgången covidinfektion”.

”Vi såg att för ett fåtal varade symtomet bara i ett par dagar, men för de flesta handlade det om månader eller längre”, sa professor Tim Spector.

”Vi har hört från våra kollegor på ÖNH att de sett en ökning av antalet remisser för tinnitus efter Covid,” tillade han.

Drygt 19% upplevde långvariga hörselproblem

Tinnitus
Image from Pexels

Dessa ljud är bara hörbara för den drabbade individen och det blockerar dess externa hörselförmåga.

Det kan låta som ett surrande, ringande, klickande, visslande, brummande, väsande i öronen.

Förutom tinnitus finns det flera andra långtidssymtom som triggats igång av ett coronavirus.

Dessa symtom inkluderar bl.a trötthet, andfåddhet, bristande koncentration, sömnproblem.

Hosta, bröstsmärtor, talproblem , muskelvärk, depression, feber och förlust av lukt och smak.

Introbild – Photo by Andrea Piacquadio from Pexels