tusenfoting
OBS: Illustrativ bild. Image by Vlad Vasnetsov from Pixabay

Här är världens första tusenfoting som faktiskt har just ”tusen fötter”……..

Även om namnet tusenfoting ”millipede” kommer från latinets ”tusen fot”, har man tidigare inte hittat någon art med mer än 750 ben.

Men efter upptäckten av en ny tusenfoting med hissnande 1 306 ben, lever äntligen detta leddjur upp till sitt namn.

Den ”mångföttnade” varelsen, som fått namnet Eumillipes persephone, hittades 60 meter under jord i ett gruvhål i östra Australien.

Baserat på de fyra varelser som hittills analyserats har Eumillipes persephone upp till 330 segment på kroppen.

En tusenfoting som lever upp till sitt namn….

tusenfoting
Marek et al., Scientific Reports, 2021

(A) hona med 330 segment och 1 306 ben (B) ventral vy av benen (C) ryggvy av huvud och ventral vy av gonopoder. Skala 0,5 mm.

Den har ett konformat huvud med antenner och en näbb, men inga ögon, rapporterar sciencealert.

”Tusenfotingar har levt på jorden i drygt 400 miljoner år”, skriver forskarna i sin uppsats som beskriver fyndet.

”Här är upptäckten av E. persephone, den första superlånga tusenfotingen och den nya världsrekordhållaren vad gäller största antalet ben.”

Forskargruppen tror att denna nya tusenfoting är avlägset släkt med arten Illacme plenipes, som hade satt det tidigare rekordet på 750 ben.

Det tidigare rekordet var på 750 ben

tusenfoting
OBS: Illustrativ bild. Image by Vlad Vasnetsov from Pixabay

Det finns fortfarande en hel del frågetecken om E. persephone – vad den livnär sig på och var den i övrigt kan finnas, till exempel.

Men det finns redan tillräckligt med information för att klassa den som en egen art och slå fast att den slagit rekord i antalet ben, skriver forskarna

Medan förhållandena ovan jord förändrades avsevärt under tusentals år, förblev den underjordiska livsmiljön troligen stabil – sval och fuktig.

Det är möjligt att många fler upptäckter kommer att göras, säger forskarna.

”Dessa underjordiska livsmiljöer, och invånare, är alltför dåligt studerade, trots deras ekologiska betydelse för filtrering av grundvatten och screening av miljögifter.”

Introbidl – Image by Vlad Vasnetsov from Pixabay