I Chicago är det så himla kallt att man tvingas elda på järnvägsspåren för att tågen över huvud taget ska kunna rulla.

Onsdagens temperaturer kröp ända ner till ca -13 grader. Så låga temperaturer är potentiellt dödliga för människor och deformerar järnvägsrälsen.

Chicago är svinkallt för tillfället

tvingas elda på järnvägsspåren

När det blir flera grader under fryspunkt kan metallen i tågspåren dras samman, vilket orsakar att den drar upp bultarna som håller rälsen på plats, eller att rälsen får sprickor skriver jalopnik.

Banarbetare använder fotogen som de sedan antänder för att värma upp spåren och töja ut dem igen, så de kan repareras.

När spåret är uppvärmt skruvas det tillbaka på plats igen, eller så utförs svetsningsreparationer på de trasiga spåren.

Får ta till klassiskt beprövade metoder

tvingas elda på järnvägsspåren

Vanligtvis har järnvägsväxlar anordningar som ska hindra att de fryser, men det var kanske för kallt för att de skulle fungera ordentligt….

I Chicago är det så extremt kallt att man tvingas elda på järnvägsspåren

Det är ganska ironiskt att vi i dagens högteknologiska samhälle fortfarande måste tillgripa medeltida metoder för att återuppvärma rälsen, men det finns en poäng i att hålla fast vid det som fungerar, eller hur!