U 137

Visst minns vi ubåten U 137 – historien som skakade Sverige i grunden

Visst minns man U 137, även om man bara var tonåring på den tiden, fast känslan av att det kunde sluta riktigt illa bet sig fast.

U 137 var en sovjetisk ubåt som gick på grund vid inloppet till Gåsefjärden, i militärt skyddsområde utanför Karlskrona i Blekinge, den 27 oktober 1981.

Det var en dieseldriven sovjetisk ubåt av Whiskey-klass byggd 1956 på Ordzjonikidzevarvet, det sovjetiska namnet på (Östersjövarvet).

Anatolij Gusjtjin, kapten av tredje graden, var fartygschef för U 137 (S-363), utbildad vid Högre utbåtsskolan i Leningrad.

Han tog examen 1977, fick befäl över U 137 i februari 1981 som då yngste befälhavare i hela ubåtsbrigaden.

Vid tidpunkten för händelsen sågs grundstötningen som ett bevis för en omfattande sovjetisk undervattensverksamhet i svenska farvatten.

Idag anser en del debattörer att kränkningen snarare berodde på inkompetens och undermålig teknisk utrustning än en medveten aggression.

Andra anser att kränkningen var medveten och ett led i illegala aktiviteter mot Sverige.

Detta är en slutsats som även förs fram av senaste ubåtskommissionen.

Kvällen tisdagen den 27 oktober 1981 bedrev svenska marinen försök med en ny ubåtsjakttorped Torped 42 utanför Karlskrona skärgård.

Ubåten Neptun och två helikoptrar ur 13:e helikopterdivisionen deltog. Kvällen var stilla och ljud hördes långt över vattnet. Sikten var god. Några ovidkommande fartyg syntes inte till.

Ubåten Neptun

Ubåten Neptun
Image: Mattias Billemyr / Marinmuseum (Swedish Naval Museum), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Samma kväll 1981 cirka klockan 20:00 gick den sovjetiska ubåten U 137 på grund vid Torhamnaskär i Gåsefjärden, cirka en mil sydost om Karlskrona.

Då man inte lyckas ta sig av grundet med hjälp av ubåtens dieselmotorer klättrade några ur besättningen, däribland befälhavaren, upp i tornet.

Endast 30–40 meter från ubåten skymtade en liten ö och 100 meter längre bort syns en större ö.

Man försökte återigen ta sig av grundet, man körde motorerna på högvarv men ingenting hjälpte.

Öbor på öarna runt omkring hörde motorbullret men man kunde inte se någonting i mörkret.

De flesta antog att det rörde sig om en marinövning i närheten, och man gick och lade sig för natten.

Tidigt på morgonen onsdagen den 28 oktober begav sig två fiskare, Ingvar Svensson och Bertil Sturkman, ut från Sturkö för att vittja nät.

De upptäckte att vattenytan var täckt av en tunn oljefilm, vilket var lite märkligt.

Fiskarna återvände till Sturkö

Fiskarna återvände till Sturkö
Image by MLARANDA from Pixabay

De två fiskarna återvände till Sturkö och Svensson gick hem medan Sturkman återigen ger sig iväg med båten för att ta upp några egna krokar.

Strax före klockan tio på morgonen gjorde Sturkman upptäckten: Halvvägs uppkörd på grundet vid Torumskär stod ubåten U 137. Den var svart och saknade beteckning.

I tornet kunde han se tre, fyra män som tittade åt hans håll med kikare. De siktade med k-pistar mot hans fiskebåt när han kom nära.

Han såg en flagga med en stjärna, men den liknande inte Sovjetunionens flagga, han konstaterade att det nog rör sig om en utländsk ubåt, troligen från öst, han vände och åkte hem.

”De kommer troligen från öst”

U 137 - Befälskepsar
Image by PixelAnarchy from Pixabay

Väl hemma tog han kontakt med grannen Ingvar Svensson som ringde regementet i Karlskrona som först inte trodde honom, men man lovade att undersöka saken.

Först två timmar senare hade marinen folk på plats i Gåsefjärden.

Vedettbåten Smyge satte fart mot den angivna platsen. Man hade inga större förhoppningar att finna någon grundstött ubåt, men man var ändå tvungen att kontrollera uppgifterna.

Efter en timmes båtfärd kom man till platsen, och mycket riktigt; det stod en främmande ubåt på grundet.

Fyra man stod i ubåtens torn och spanade mot dem genom kikare.

Bakom dem kunde man ana en man med ett automatvapen hängande över axeln. I tornets topp vajar den sovjetiska örlogsflaggan.

Insatschefen kommendörkapten Karl Andersson, som befann sig ombord på Smyge, tog kontakt med sin chef och de beslutade gemensamt att man ska gå upp jämsides med ubåten. Man lade sig på styrbordssidan.

Vid 11-tiden klättrade Andersson över till U 137. Han försökte konversera på engelska, men ingen verkade förstå vad han sa.

Då han försökte med tyska steg en ur besättningen fram.

Karl Andersson presenterades för ubåtens befälhavare. Han sa sig vara kommendör av tredje graden och att han hette Anatolij Michailovitj Gusjtjin.

Under samtalets gång kom det fram att de kom från Baltijsk och att de fått fel på radiopejlen, gyrokompassen och navigationssystemet, vilket skulle vara orsaken till att man navigerat fel och hamnat i den svenska skärgården.

Dessutom fungerade ekolodet dåligt. Befälhavaren ville även ha kontakt med den sovjetiske konsuln i Sverige.

Andersson fick sedan komma ned till manöverrummet och äta en enkel måltid.

Polisen och kustbevakningen kallades till platsen liksom fler örlogsfartyg. Man slog en järnring runt U 137 och man förtöjde ett av kustbevakningens fartyg vid ubåten.

Vid 10:30 ringde den ene fiskaren till Kvällsposten i Malmö och berättade om ubåten.

Journalisten Sven-Olof Gunnarsson fick bekräftelse från örlogsbasen och tidningen fick med den stora nyheten i den sista upplagan.

U 137 skapade rubriker

U 137 skapade rubriker
Image: Kvällsposten, Public domain, via Wikimedia Commons

Klockan 12:28 gick TT ut med en flash och vid 12:40 gick nyheten ut i lunchekot i Sveriges Radio.

Strax före klockan 12:00 ringde ÖB Lennart Ljung till statsminister Thorbjörn Fälldin och berättade om U 137.

Klockan 17:10 höll kommendör Lennart Forsman och kommendörkapten Karl Andersson den första presskonferensen.

De hade dock inget besked att ge medierna angående hur man skulle handla gentemot ryssarna och U 137.

Sovjet agerar

Genom Sovjetunionens ambassadör, Michail Jakovlev, tog Sovjet kontakt med Sveriges utrikesminister, Ola Ullsten, och begärde att sovjetiska örlogsfartyg skulle få gå in i skyddsområdet och bärga ubåten.

Denna begäran avslogs. Försvarsstaben i Stockholm meddelade att Sverige skulle bärga ubåten och att tidpunkten för detta skulle avgöras av överbefälhavaren.

På kvällen tilläts U 137 att via kortvågsradio ta kontakt med sin hemmabas, en kommunikation som avlyssnades noga av svensk militär.

Trots utrikesministerns nej begav sig ett ubåtsbärgningsfartyg eskorterat av två stora och tio mindre sovjetiska örlogsfartyg mot Sverige.

Bevakningen av den svenska tolvmilsgränsen skärptes.

Moskva kom så småningom med en ursäkt till den svenska regeringen

Moskva
Image by Evgeni Tcherkasski from Pixabay

Även på land skärptes bevakningen. Exempelvis drogs permissioner in och man flög flera jägarförband till Karlskrona som stationerades på ön Östra Hästholmen.

Genom att sätta upp stora strålkastare som riktades mot ubåten hade man full uppsikt över närområdet.

Natten till den 29 oktober hade nyheten om den grundstötta ubåten nått hela världen och klockan nio denna dag fick journalisterna följa med ut till U 137 för att med egna ögon se den.

De fick komma riktigt nära ubåten, ibland var de endast ett par meter ifrån. Plötsligt kom ett Viggen-plan flygande mot dem.

Det passerar på några hundra meters höjd för att vid nästa förbiflygning befinna sig på endast 25–30 meters höjd.

Manövern upprepas ett par gånger och det hela handlade om en styrkedemonstration.

Från att i början ha ignorerat pressbåten tappade så småningom ett av befälen i ubåtens torn tålamodet och visade tydligt att han inte ville ha dem där.

Klockan 10:45 upptäckte en av marinens helikoptrar ytterligare en främmande ubåt vid Utklippan, men innan man hann göra någonting hade ubåten försvunnit och trots ett stort spaningspådrag återfanns den aldrig.

Vid middagstid den 29 oktober upptäcktes på svenskt vatten innanför Utklippan en sovjetisk högsjöbogserare som höll kurs mot Gåsefjärden.

Den svenska ubåten Neptun skickade först ut prejningssignaler och försökte sedan lägga sig i vägen, men bogserbåten väjde undan och fortsatte färden in mot U 137.

Ubåten Neptun försökte genskjuta den och fartyget vek av västerut mot Karlshamn.

Neptun jagade efter men hann inte ifatt den snabbare bogserbåten. Till slut fick Neptun order att vända om och bogserbåten kunde obehindrad återvända till den sovjetiska styrkan.

För att försvåra fritagningsförsök ankrades ett trängfartyg, före detta isbrytaren Thule, i inloppet till Gåsefjärden.

En sovjetisk jagare av typ Kasjin

En sovjetisk jagare av typ Kasjin
JOHN KRISTOFFERSEN, Public domain, via Wikimedia Commons

Ett antal sovjetiska örlogsfartyg ankom under kvällen och ankrade strax utanför svenskt territorialvatten.

Styrkan omfattades så småningom av ett tiotal fartyg och stod under befäl av amiral Kalinin på jagaren Obraztsovyj.

Dessutom ingick en jagare typ Kildin, två robotkorvetter typ Nanutchka och en fregatt typ Riga.

För att demonstrera styrkans sårbarhet kryssade ubåten Neptun i undervattensläge mellan de förankrade fartygen med en tänd strålkastare.

Sverige krävde att få förhöra U 137:s befälhavare. Vid ungefär samma tidpunkt kom beskedet från sovjetiska ambassaden att Sovjet drog tillbaka sitt krav på att själva få bärga ubåten.

Radioaktivt material ombord

På torsdagen ankom två experter från Försvarets forskningsanstalt (FOA) till Karlskrona för att utföra en rutinundersökning.

Man förväntade sig inte att ubåten var kärnvapenbestyckad, men då strålexperter närmade sig dess förskepp på en båt utrustad med en detektor för gammastrålning gav den utslag.

Då ryssarna i ubåtens torn börjat skrika och vifta med sina automatvapen beslutade sig FOA-männen för att avbryta sin undersökning.

Tullkryssaren Tv 103 utrustades nu med detektorer för dels gammastrålning, dels neutronstrålning som doldes under däck.

Den förtöjde sedan vid ubåten för noggrannare mätningar. På kvällen meddelades regeringen att det med stor sannolikhet fanns uran i form av isotopen 238U ombord, vilket skärpte läget ytterligare.

Diplomati på hög nivå

Fredagen den 30 oktober började ett diplomatiskt spel på högsta nivå. Sovjetunionen höll fast vid att svenskarna inte fick förhöra kaptenen.

Lite senare under dagen gjorde man en eftergift; man gick med på att ubåtskaptenen skulle få frågas ut under förutsättning att två av Sovjets diplomater får närvara. Detta gick Sverige med på.

Ubåtskaptenen vägrade dock lämna sitt fartyg med mindre än att han fick order från sin hemmabas om detta.

Den 31 oktober fortsatte nervkriget, men Sverige hade helt klart övertaget.

Vid det här laget visste Moskva att svenskarna visste det mesta om U 137. Nu kom en ursäkt från Sovjet, direkt från dess regering till den svenska regeringen.

Vid själva ubåten var stämningen tryckt; en svensk isbrytare blockerade inloppet till Gåsefjärden och inne i ubåten var det kallt.

Telegrafisten ombord fick jobba dygnet runt för att förmedla och ta emot meddelanden från Moskva.

På måndagen lade sig en av kustbevakningens båtar vid ubåten. Den sovjetiska bevakningen trodde nog att det rörde sig om en vanlig kustbevakningsbåt.

Men den var ombyggd och specialutrustad för att kunna mäta eventuell radioaktivitet och därmed avgöra om U 137 var kärnvapenbestyckad eller ej.

Efter mätningarna är experterna tvärsäkra: Det fanns uran i form av isotopen 238U ombord.

(238U är ej klyvbart, men används som mantel omkring en kärnladdning av plutonium eller 235U.)

Larmet gick omedelbart hos militärledningen och regeringen.

Kabinettssekreteraren Leif Leifland fick då i uppdrag av statsminister Torbjörn Fälldin att förbereda ett uttalande.

Samma dag vid 13:30-tiden klev kapten Gusjtjin ombord på torpedbåten Västervik, där förhöret skulle hållas. Man förhörde kaptenen i sex timmar.

Bland dem som deltog fanns kommendörkaptenerna Karl Andersson och Emil Svensson, den senare var även chef för marinens analysgrupp, även svenska ubåtsexperter och några män från Säpo deltog.

Gusjtjin hade sällskap av den politiske officeren (politruken) Besedin från ubåten och de två diplomaterna.

Kaptenen vidhöll att han navigerat fel och att de trodde att de befann sig utanför Polens kust.

Karl Andersson påpekade att bravaden med att lyckas navigera så fel närmast vore något för Guinness Rekordbok.

Förhören gav i stort sett inget nytt. Vid ett tillfälle korrigerade den ryske diplomaten kaptenen Gusjtjins utsaga om hur många navigeringssystem som fanns ombord; det verkar märkligt att inte kaptenen själv skulle veta detta.

Vad ryssarna alltjämt skyllde på var den trasiga gyrokompassen, under de svensk-ryska samtalen i början av 1990-talet framkom dock att denna fungerade som den skulle, och då skyllde man istället på befälens inkompetens.

De sovjetiska officerarna var ursinniga över de metoder som användes vid utfrågningen och ännu argare över att TV och press fick bevittna när de steg ombord på den helikopter som skulle föra kaptenen tillbaka till U 137.

De ansåg att de blev utskämda inför hela världen och krävde att alla vidare utfrågningar skulle hållas ombord på ubåten.

Ubåten dras loss

På eftermiddagen sände ubåtsbesättningen upp nödraketer då båten höll på att slås sönder i den hårda sjön.

Den svenska militären meddelade att bärgningen hade påbörjats. Vid haveriplatsen var dramatiken stor.

Ubåt
Image by bernswaelz from Pixabay

Militären begärde, och fick, tillstånd från överbefälhavaren att dra loss ubåten från grundet.

Överbefälhavaren begärde besked från statsministern om hur långt man fick gå om ubåten försökte fly. Svaret blev ”Håll gränsen

Då ubåten dragits loss omringades den av svenska örlogsfartyg. På tisdagen hade regeringen ett sammanträde där det bekräftades att ubåten bar på kärnvapen.

Vid halvfemtiden den 5 november meddelade statsminister Thorbjörn Fälldin pressen och svenska folket att det med stor sannolikhet finns kärnvapen ombord på U 137.

På fredagsmorgonen den 6 november lossades U 137:s förtöjningar och ubåten kunde bege sig hemåt.

Cirka fem kilometer ut på internationellt vatten lämnades ubåten formellt över till den sovjetiske viceamiralen Alexej Kalinin på jagaren Obraztsovyj.

Enligt planerna skulle kommendören Roderick Klintebo överlämna ubåten till chefen för den sovjetiska östersjöflottan och få en skriftlig kvittens, men det var alldeles för grov sjö, och han fick nöja sig med att sköta överlämningen per radio.

Som farväl meddelade den sovjetiske viceamiralen ”Farväl, och på återseende”.

Nya uppgifter

I en intervju 2006 med båtens politiske officer, Vasilij Besedin, lämnades en delvis ny bild. Båten hade två fungerande navigationssystem, en mycket välutbildad besättning och befälhavaren Gusjtjin tillhörde de främsta.

Dessutom fanns stabschefen Josef Avsukjevitj ombord för att ge ”råd i farliga situationer”.

Besedins förklaring till händelsen är att styrmannen gjorde fel i sina beräkningar och hamnade i ett helt annat område än vad man trodde.

Besedin bekräftade även att man hade kärnvapen ombord och att man från sovjetisk sida var beredd att spränga ubåten vid en eventuell stormning.

Minnesmärke vid platsen för grundstötningen

Efter att Besedins bok utkommit år 2009 sa Karl Andersson att ”sprängningen är ett missförstånd” och att man inte skulle offra besättningen för att göra ubåten obrukbar, istället skulle man förstöra propelleraxeln och ventiler.

Minnesmärke vid platsen för grundstötningen
Image: Kallegauffin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Besedin var officer i den militära underrättelsetjänsten GRU och inte alls utbildad på ubåtar. Han fick bara meningslösa uppgifter efter grundstötningen.

Om en order om sprängning kom fanns det enligt Besedin två alternativ.

Antingen kunde man spränga kärnvapentorpederna där de fanns i förliga torpedrummet eller skjuta ut dem oaktiverade och sedan spränga fartyget.

Enligt Besedin valdes det senare alternativet.

Torpederna skulle ha hamnat en bit från båten, men inte ställt till någon större skada.

Uppgifter som kom fram i media 2006 var att svensk militär hade utarbetat en detaljerad plan över hur ubåten skulle intas.

En anfallsstyrka på 24 kustjägarbefäl skulle ta besättningen till fånga och överlämna dem till polisen samtidigt som ubåten skulle bogseras till Karlskrona, men planen sattes aldrig i verket

Andrebefälet, Vasilij Besedin, hävdar i sin bok Inifrån U 137 (2009) att ubåtens radarutrustning skadades i samband med att man fastnade i en trål utanför Bornholm.

Man ska ha försökt att reparera skadan vid ett uppehåll i Świnoujście i Polen, men utan att lyckas.

I stället fick man förlita sig på annan och mindre precis navigationsutrustning, vilket var skälet till att man gick på grund.

U 137 – historien som skakade om Sverige