UFO-obervationer
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Pentagons släppta rapport om ”UFO-obervationer” – så vad säger den? …

Amerikanska ”Director of National Intelligence” (DNI) har dissat drygt hälften av alla UFO-obervationer som inkommit.

DNI släppte sin efterlängtade rapport på torsdagen (12 januari) där de analyserat inrapporterade fall.

Sammanlagt täcker den cirka 510 katalogiserade rapporter som samlats in från olika underrättelsetjänster och den amerikanska militären.

Pentagon noterar att majoriteten av dessa kom från U.S. Navy och U.S. Air Force-personal som rapporterade dem via officiella kanaler.

Av dessa bedömde de 366 incidenter som nyligen identifierats sedan ”All-domain Anomaly Resolution Office” (AARO) skapades.

”The Truth Is Out There”

UFO-obervationer
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Av dessa 366 incidenter med ”Unknown Aerial Phenomena” (UAP) så kunde de flesta förklaras, rapporterar space.

Rapporten säger att av 366 incidenter var 26 drönare, 163 var ballonger och sex var luftburna föremål, som fåglar eller skräp.

Men samtidigt noterar rapporten att 171 incidenter fortfarande är oförklarade, men det är ju inte samma sak som att det faktiskt var ett UFO.

Sökandet efter främmande liv har länge varit en kittlande tanke för mänskligheten, men frågan är hur vi skulle reagera om de kom hit.

Dissar många UFO-obervationer

Den officiella rapporten som släpps av DNI syftar till att dämpa rädsla för undergång och onödiga spekulationer.

Men alla oförklarade fall som nämns i dessa rapporter ger upphov till en ny skörd av konspirationsteorier.

De sa att en del av de 171 oförklarade fallen ”uppvisar ovanliga flygegenskaper” och en ytterligare analys kommer att genomföras.

De drar dock slutsatsen att även om UAP ”fortsätter att utgöra en fara för flygsäkerheten och ett möjligt hot från motståndare, saknar många av rapporterna tillräckligt detaljerade data för att möjliggöra en tilldelning av UAP med hög säkerhet.”

Introbild – Image by Lance from Pixabay