universellt botemedel mot cancer
Image from Pixabay

Glöm ett universellt botemedel mot cancer – ny forskning stänger dörren …

Den dagen då ett universellt botemedel mot cancer kan dyka upp har tyvärr flyttats långt fram i tiden, enl en ny mörk rapport.

Den nya studien har gjort forskare nedslagna då fynden visar att tumörcellerna har nästan ”i princip oändliga” sätt att utvecklas och överleva.

Rapportens slutsats blev att ett universellt botemedel sannolikt inte är i sikte inom överskådlig närtid, om ens någonsin.

Jakten på mirakelkuren

Även om studien dissade alla förhoppningar på ett universellt botemedel, så bör fokus flyttas till förebyggande åtgärder.

Enligt Cancer Research UK måste cancern upptäckas redan under ett tidigt skede.

Relevant att notera dock är att cancerceller kan mutera och är i ständig förändring.

Dessa celler kan nå ett superaggressivt tillstånd som gör att de kan undvika immunförsvaret.

Forskningen utfördes på lungcancerpatienter, men den påstås gälla för alla typer av cancer.

Man analyserade 126 icke-småcelliga lungcancertumörer från 421 patienter under nio år, när deras tumörer utvecklades och växte.

Forskarna tog biopsier och tittade på deras cellulära uppbyggnad, samt hur cancern spred sig i hela kroppen, skriver iflscience.

Om ett universellt botemedel mot cancer

universellt botemedel mot cancer
Image from Pixabay

Professor Charles Swanton vid ”Francis Crick Institute” sa: ”Det har aldrig gjorts i denna skala tidigare.”

”Jag vill inte låta alltför nedslående, men jag tror – med tanke på de nästan oändliga sätt en tumör kan utvecklas på, och det stora antalet celler i en tumör, som kan vara flera hundra miljarder – då är det en grannlaga uppgift att hitta ett botemedel till alla med långt gången cancer.”

Professor Swanton sa att han inte tror att något universellt botemedel kommer att dyka upp inom en snar framtid.

”Om vi vill åstadkomma den största effekten måste vi fokusera på förebyggande, tidig upptäckt och tidig upptäckt av återfall,” tillade Swanton.

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay