vandrade zombier i USA
Youtube

I fentanylkrisens spår – när ”vandrade zombier” tar över städer i hela USA …

Bruket av fentanyl har slagit hårt mot många amerikanska städer, man pratar faktiskt om vandrade zombier i USA.

Har tidigare skrivet om ”Kensington Avenue” i Philadelphia som kanske är USA värsta gata vad gäller vandrade zombier.

Men det är inte bara här man tappat greppet, krisen har lett fram till den dödligaste drogkrisen i USA:s historia.

Mer än 100 000 amerikaner dog av överdoser bara mellan augusti 2021 och augusti 2022, enligt Foreign Affairs.

Mycket av den extrema epidemin drivs av fentanyl, som dödar omkring 200 amerikaner varje dag.

Det mesta av den fentanyl som olagligt framställts (och de kemikalier som används) kommer från Kina eller Mexiko.

Men den amerikanska regeringen har inte lyckats stoppa dess enorma flöde in i landet.

Vandrade zombier i USA

vandrade zombier i USA
Youtube

Det har blivit en epidemi som äventyrar den nationella folkhälsan och förstör samhällen över hela landet.

Nu ska vi se varför fentanyl och andra syntetiska opioider är så beroendeframkallande, så vanliga och så farliga.

Fentanyl tillhör en klass av läkemedel som kallas opioider, ett samlingsnamn för läkemedel och droger som används för smärtlindring.

Det som kraftigt skiljer fentanyl från mer välbekanta opioider, som morfin, kodein eller till och med heroin, är dess styrka.

Shit vad creepy, vad går han på för droger?

Med potens avses den mängd av ett ämne som behövs för att uppnå en viss efterfrågad effekt.

Där står fentanyl verkligen ut, det är ca 100 gånger mer potent än morfin, och 50 gånger starkare än heroin.

Det betyder att om 10 mg morfin behövs för att ge smärtlindring, behövs bara en tiondel av 1 mg fentanyl (0,1 mg) för att ge samma effekt.

Få människor har tillgång till en våg som är tillräckligt känslig för att exakt mäta så små mängder.

Fentanyl är extremt farligt eftersom även små felberäkningar i dosen kan resultera i en dödlig överdos.

Fentanyl
CDC

Det finns två typer av fentanyl: farmaceutisk fentanyl och illegalt framställd fentanyl. Båda anses vara syntetiska opioider.

Och bortsett från styrkan är fentanyl inte nödvändigtvis farligare än andra opioider.

Illegalt framställt fentanyl finns tillgänglig på läkemedelsmarknaden i olika former, inklusive flytande och pulver.

Pulverformat fentanyl ser ut precis som många andra droger och blandas ofta med heroin, kokain och metamfetamin.

Sedan gör man om det till piller som i hög grad efterliknar andra receptbelagda opioider.

Droger kan innehålla dödliga nivåer av fentanyl, och du kan inte se det, känna smaken eller lukta på det.

På gatan har det många olika namn, de vanligaste slanguttrycken för illegalt framställd fentanyl är:

  • Apache
  • Dance Fever
  • Friend
  • Goodfellas
  • Jackpot
  • Murder 8
  • Tango & Cash

Men fentanyl används även på ett säkert sätt vid rutinmässiga medicinska procedurer varje dag.

Men då administreras det av utbildad personal som kan administrera korrekt mängd och där man vet vad det innehåller.

Men fentanyl är inte något nytt läkemedel, vilket väcker frågan om varför vi nu ser rekordstora dödsfall i överdoser.

Tyler reser i fentanylkrisens spår

Historien går tillbaka till slutet av 1990-talet i vad CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kallar för de tre vågorna av epidemin.

Den första vågen började med receptbelagda piller som Oxycontin, ett morfinliknande läkemedel med smärtlindrande egenskaper.

Den andra vågen började runt 2010, då receptbelagda opioider blev mycket svårare att få tag på och dyrare.

Opioidanvändare gick då över till heroin, vilket gav samma effekt, men som var mycket billigare.

Nu är vi inne på den tredje vågen, med fentanyl som nu ersätter heroin.

Orsakerna är delvis okända, men man tror att det på senare år blivit mycket billigare att tillverka olagligt fentanyl än heroin.