Connect with us

Hallå, hur kan vi hjälpa dig?

Blandat

Var kommer egentligen nya virus ifrån – däribland det aktuella coronaviruset?

Var kommer nya virus ifrån
Bild: Youtube

Youtube filmen ”Var kommer nya virus ifrån” är en både intressant och högst aktuell fråga. Med coronaviruset som globalt sveper fram med katastrofala konsekvenser så infinner sig 10.000 kronors frågan – var kommer de ifrån.

Faktum är att Darwins evolutionsteori är full av ledtrådar till frågan och den animerade filmen är i allra grad högst aktuell.

Det är en snabbkurs i virologi. Filmen tar upp hur virus skiljer sig från andra mikrober, varför de flesta virus bara kan infektera en typ av värdorganism och hur virus utvecklas för att infektera nya värdar.

Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Virus brukar inte räknas som en livsform, då de saknar egen ämnesomsättning, och ej kan föröka sig på egen hand, utan beskrivs mer som ”ett mellanting mellan levande och död materia”.

De kan inte föröka sig utan att infektera en levande cell. Med hjälp av cellens maskineri tillverkar viruset fler viruspartiklar. Eftersom virus är helt beroende av en värdcell för metabolism och reproduktion definieras de som obligata intracellulära parasiter.

Var kommer nya virus ifrån
Bild: Maryna Olyak

Virus kan inte förflytta sig av egen kraft, utan är beroende av att komma i kontakt med en värdcell av rätt slag för den aktuella typen av virus.

Virus sprids ofta via kroppsvätskor, luften, fysisk kontakt och avföring, direkt kontakt med smittokälla eller via luften i aerosoler.

Då virus inte är levande partiklar är många av dem mycket motståndskraftiga mot krävande miljöer både utanför och inne i kroppen.

Kroppen bekämpar virusinfektioner genom att upptäcka och eliminera virusinfekterade celler.

Särskilt det adaptiva immunförsvaret bestående av lymfocyter (T- och B-celler) är viktigt i skyddet mot virusinfektioner.

Ett framgångsrikt virus har därför utvecklat mekanismer för att dölja sin existens för immunförsvaret.

Det går att vaccinera mot en lång rad virussjukdomar och därmed öka kroppens beredskap för att bekämpa det aktuella viruset.

Var kommer nya virus ifrån?

Kolla även in dessa

Blandat

Det florerar åtskilligt med falska rykten om coronaviruset, där det ena är värre än det andra. Har som policy att när jag publicerar något...

Upplyftande

Mitt i New York Citys lockdown beslöt sig några för att starta ett ”distansparty” – så de kan tillbringa tid tillsammans på ett säkert...

Blandat

Virologen Shi Zhengli alias ”Bat Woman”, känd för sitt arbete med coronavirus hos fladdermöss, sade i en intervju på kinesisk statlig tv att virus...

Blandat

I det hårt drabbade Rio de Janeiro ligger döda kroppar kvar på gatorna uppemot 30 timmar innan de förs bort. Valnir da Silva dog...