Connect with us

Hallå, hur kan vi hjälpa dig?

Blandat

Hur kommer det sig egentligen att Ryssland sålde Alaska till USA?

varför Ryssland sålde Alaska
Tim Rains / U.S. National Park Service

Nu till varför Ryssland sålde Alaska till USA, hade det inte varit långt mycket bättre att behålla detta territorium?

Det var år 1867 som Ryssland sålde Alaskas territorium till USA för 7,2 miljoner dollar. PÅ bara 50 år hade amerikanerna tjänat in detta belopp hundrafaldigt. Hur kunde de kejserliga tjänstemännen begå en sådan missräkning?

Många tror fortfarande än idag att amerikanerna antingen stal Alaska från ryssarna eller hyrde det och inte returnerade det. Trots de utbredda myterna var affären helt legitim, och båda sidor hade goda skäl att genomföra den.

Alaska före försäljningen

På 1800-talet var ryska Alaska ett centrum för internationell handel. I huvudstaden, Novoarkhangelsk (nu Sitka), handlade köpmän kinesiska tyger, te och till och med is, som södra USA behövde innan kylskåpet uppfanns.

Man byggde fartyg och fabriker och utvann stora mängder kol. Det var också allmänt känt att området innehöll stora guldfyndigheter. Att sälja detta område framstår som ren galenskap.

Ryska köpmän flockades till Alaska för valrosselfenben (var lika dyra som elefantelfenben), och den värdefulla pälsen från sjöuttrar kunde handlas från ursprungsbefolkningarna, skriver rbth.

Det ryska Alaska

Alaska före försäljningen
Alaska före försäljningen

Handeln skedde via det rysk-amerikanska företaget (RAC), som startades av Grigorij Sjelichov och Nikolaj Rezanov, rättigheterna till det beviljades Natalia Shelikhova av tsar Paul I av Ryssland år 1799.

Den kejserliga oktrojen gav Rysk-Amerikanska kompaniet monopol på handeln i Ryska Amerika, vilket inkluderade Aleuterna, Alaska och territoriet ner till 55 grader nordlig latitud.

En andra oktroj, från 1821, utökade territoriet ned till 51 grader nordlig latitud. Enligt tillståndet skulle en tredjedel av alla inkomster tillfalla tsaren.

Företaget kontrollerade alla Alaskas gruvor och mineraler, företaget kunde självständigt ingå handelsavtal med andra länder, och hade sin egen flagga och valuta.

Köpmannen Alexander Baranov

Ansvarig för de ryska bosättningarna i Amerika blev den begåvade köpmannen Alexander Baranov. Han byggde skolor och fabriker, lärde de infödda plantera kålrot och potatis, byggde fästningar och varv samt expanderade handeln med sjöuttrar.

Alexander Baranov
Bild: Wikimedia Commons – modifierad/Newzblab

Baranov förälskade sig i Alaska, inte bara med plånboken, utan också med sitt hjärta – han gifte sig med en dotter till en *Aleut-hövding. *Ursprungsbefolkning.

Under Baranovs ledning generade RAC enorma intäkter, man gjorde en vinst på drygt 1 000 procent.

När den åldrande Baranov drog sig tillbaka så ersattes han av kaptenlöjtnant Hagemeister, som förde med sig nya anställda och aktieägare från militära kretsar.

I stadgan dikterades nu att endast marinofficerare kunde leda företaget. De anammade snabbt den lönsamma verksamheten, men det var faktiskt deras handlingar som förstörde företaget.

En extrem girighet

De nya cheferna gav sig själva astronomiska löner – vanliga officerare tjänade 1 500 rubel per år (vilket var jämförbart med lönerna för ministrar och senatorer), medan företagets chef tjänade hela 150 000 rubel.

De köpte päls från lokalbefolkningen till halva priset. Resultatet blev att eskimåer och aleuter under de kommande 20 åren nästan dödade alla uttrar i havet och berövade därmed Alaska sin mest lönsamma handel.

Ursprungsbefolkningen led och gjorde uppror, mot ryssarna, som svarade med att beskjuta byar från militärfartyg.

Varför Ryssland sålde Alaska

Karta över Alaska
Bild: via history.com

Officerarna började då leta efter andra inkomstkällor. Därför började man handla med is och te, men de oerfarna affärsmännen kunde inte organisera detta på ett förnuftigt sätt, och att sänka sina löner var otänkbart.

Till slut tvingades RAC ta emot statliga subventioner – 200 000 rubel per år. Men inte heller detta lyckades rädda företaget.

I samma veva bröt Krimkriget ut, och Storbritannien, Frankrike och Turkiet stod mot Ryssland. Det blev tydligt att Ryssland varken kunde försörja eller försvara Alaska – sjövägarna kontrollerades av de allierades fartyg.

Även utsikterna att bryta guld blev allt avlägsnare. Det fanns en rädsla att britterna skulle kunna blockera Alaska, och då skulle Ryssland bli kvar med ingenting.

Spänningarna mellan Moskva och London ökade medan relationerna med de amerikanska myndigheterna var varmare än någonsin. Båda sidor kom nästan samtidigt på idén att sälja Alaska.

Varför Ryssland sålde Alaska

Tidningarna hånade planerna Bild: Twitter

Så Baron Eduard de Stoeckl, Rysslands sändebud i Washington, inledde samtal med den amerikanska statssekreteraren William Seward på uppdrag av tsaren.

Den ryska flaggan ville inte låta sig halas

Medan byråkraterna förhandlade motsatte sig opinionen i båda länderna affären. ”Hur kan vi ge bort mark som vi har lagt så mycket ansträngning och tid på att utveckla, land dit telegrafen kommit och där guldgruvor har hittats?” skrev de ryska tidningarna.

varför Ryssland sålde Alaska - Ryska och amerikanska diplomater vid undertecknandet
Ryska och amerikanska diplomater vid undertecknandet den 30 mars 1867. Bild: Pictorial Parade/Getty Images

”Varför behöver Amerika denna” ishåla ”och 50 000 vilda eskimåer som dricker fiskolja till frukost?” frågade den amerikanska pressen förargat. Pressen var inte ensam om att vara skeptisk – kongressen godkände inte köpet.

Men den 30 mars 1867, i Washington, D.C., undertecknade parterna avtalet om att sälja 1,5 miljoner hektar rysk egendom i Amerika för 7,2 miljoner dollar, eller cirka 2 cent per tunnland (4,74 $ / km2) – en rent symbolisk summa.

Få de senaste artiklarna genom att följa sidan på Facebook

Vid den tiden kunde en oproduktiv tomt i Sibirien med samma ytarea ha kostat 1 395 gånger så mycket på den inhemska marknaden. Men situationen var kritisk – Ryssarna riskerade att mista rubbet.

varför Ryssland sålde Alaska - checken
Checken på 7,2 miljoner dollar för köpet av Alaska. Bild: Wikipedia

Den officiella överlämnandet av landet ägde rum i Novo-Arkhangelsk. De amerikanska och ryska soldaterna stod uppställda vid flaggstången, från vilken den ryska flaggan skulle halas till ackompanjemang av kanonsalut.

Flaggan trasslade emellertid in sig högst upp på stången. En sjöman klättrade upp för att kasta ner den, men den råkade landa på ryska bajonetter. Detta var ett dåligt tecken!

Därefter började amerikanerna rekvirera byggnaderna i staden, som nu döptes till Sitka.

Det dröjde inte länge innan guld började strömma från ”ishålan”: Guldrushen i Klondike började i Alaska, vilket gav USA hundratals miljoner dollar. Naturligtvis sved det i skinnet på ryssarna.

Men det är omöjligt att veta hur förbindelserna mellan världens största makter skulle ha sett ut om Ryssland inte avstått från den problematiska och olönsamma regionen, som bara begåvade och modiga köpmän kunde tjäna några pengar på.

Kolla även in dessa

Blandat

Virologen Shi Zhengli alias ”Bat Woman”, känd för sitt arbete med coronavirus hos fladdermöss, sade i en intervju på kinesisk statlig tv att virus...

Blandat

I det hårt drabbade Rio de Janeiro ligger döda kroppar kvar på gatorna uppemot 30 timmar innan de förs bort. Valnir da Silva dog...

Blandat

Vet inte direkt om voodoo-präster är mitt primära val om jag en dag skulle insjukna i corona, det känns helt enkelt lite för mycket...

Blandat

En framstående vaccinforskare kräver att man utreder covid-19´s ursprung sedan forskare fann att coronaviruset verkade – ”unikt anpassat för att smitta människor”. Professor Nikolai...