varianter av coronaviruset
Image from Pixabay

Minns du alla varianter av coronaviruset – allt från Mu till NeoCov…….

Minns du alla otaliga varianter av coronaviruset som poppat upp under pandemin, och vi lär nog få se fler varianter.

Både ECDC och WHO upprätthåller en lista över virusvarianter av särskild betydelse som följs upp intensifierat, skriver thi.

Minns du all varianter av coronaviruset?

varianter av coronaviruset
Image by ID_249 from Pixabay

Vid laboratoriesekvensering kan virusvarianter särskiljas från den så kallade vilda typen av viruset, det vill säga från det cirkulerande viruset i pandemins begynnelse, genom mutationer i spikproteinet.

Alfa

I december 2020 hittades i Storbritannien en virusvariant B.1.1.7 som sannolikt har utvecklats under hösten 2020.

Alfa-varianten tros ha fått ”färdigheter” i att framgångsrikt blockera det ”medfödda immunsystemets försvar.”

Forskning visar att varianten blockerar luftvägssensorerna och därmed stoppar processen där dessa sensorer ”varnar” immunsystemet om förekomsten av ett virus i kroppen.

Eftersom varianten har lärt sig att blockera sensorernas funktion kan kroppen inte producera något antiviralt proteininterferon.

Den blev snabbt den dominerande varianten i Europa. Alfavariantens andel har minskat i och med den snabba spridningen av deltavarianten.

Beta

Virusstammen B.1.351 som observerats i Sydafrika har sannolikt utvecklats under hösten 2020.

Forskaren John Edmunds vid ”London School of Hygiene and Tropical Medicine” och medlem av Sage varnade för att varianten kan komma att undgå vacciner.

”Beta-varianten har förblivit ett hot hela tiden. Den är förmodligen mindre smittsam än delta-varianten”.

”Dess styrka är att den i högre utsträckning kan undkomma immunförsvaret, ” sa han.

Gamma

Gamma upptäcktes först i Japan hos turister som återvände från Brasilien i samband med inresetester i december 2020.

varianter av coronaviruset
Image by Alexandra_Koch from Pixabay

I Brasilien gjordes de första observationerna av varianten i Amazonas redan i november.

Prover av en studie som samlades in i Manaus mellan november 2020 och januari 2021, visade att gamma är 1,4–2,2 gånger mer smittsam.

Den visade även att den kan undvika 25–61 procent av ärftlig immunitet från tidigare genomgången covid-19.

Lambda

Varianten rapporterades första gången i Peru under december 2020.

Enligt brittiska NHS inkluderar de viktigaste symptomen hög feber, kontinuerlig hosta, förlust eller förändring av lukt- eller smaksinnet.

Delta

Delta-varianten orsakade en våg av fall i de flesta länder. Det identifierades först i Indien och spreds sedan globalt.

Centers for Disease Control and Prevention” hävdade att delta-varianten är dubbelt så smittsam som tidigare varianter och kan orsaka allvarligare sjukdom.

De som påverkas av delta-varianten upplever feber, hosta, förlust av smak, lukt och extrem trötthet. Halsont, huvudvärk och diarré är också mindre vanliga symtom.

Delta Plus

Delta Plus-varianten är en mutant av delta-varianten och hittades först i Europa i mars 2021..

Människor som drabbades av denna variant fick huvudvärk, halsont, rinnande näsa och feber.

Mu

”Mu”-varianten rapporterades första gången i USA under januari 2021. Men ytterst få har smittats av varianten.

Världshälsoorganisationen fortsätter att klassificera ”Mu” som en ”variant av intresse” globalt.

IHU

Den nya varianten IHU upptäcktes av akademiker vid ”IHU Mediterranee Infection institute” i Frankrike.

IHU har enligt uppgift en stam som bär på N501Y-mutationen som fanns i alfa-varianten.

Forskare tror att den nya stammen också bär på E484K-mutation som gör den vaccinresistent.

Varianter av coronaviruset

varianter av coronaviruset
Image from Pixabay

Omikron

Omikron-varianten av coronaviruset hittades i Sydafrika under november 2021.

WHO klassade den stam som upptäckts i Sydafrika som en ”variant av särskild betydelse.”

Varianten avviker avsevärt från de övriga coronaviruslinjerna, eftersom 26–32 mutationer har observerats i spikproteinet.

Då varianten var extremt smittsam så bidrog omikron till en enorm ökning av fall runt om i världen.

”Denna variant har ett stort antal mutationer, av vilka några är oroande,” sade WHO och tillade,
”preliminära data tyder på en ökad risk för återinfektion med denna variant jämfört med andra varianter av särskild betydelse.”

NeoCov

En grupp kinesiska forskare från Wuhan har utfärdat en varning för en ny variant av coronaviruset NeoCoV, som sägs vara mer dödlig med en högre infektionsfrekvens.

Kinesiska forskare vägde in dödligheten och sa att ”en av tre smittade dör”, vilket lyfter fram den högre dödligheten.

Forskare har sagt att viruset upptäcktes i en fladdermuspopulation.

Experterna har varnat för de potentiella riskerna och nämnt att ytterligare studier behövs.

Introbild – Image by Frank Pfeiffer from Pixabay