världens äldsta träd
världens äldsta träd
Image by David Mark from Pixabay

Världens äldsta träd växer faktiskt i Sverige – möt gamlingen ”Old Tjikko”

Världens äldsta träd återfinns faktiskt i Sverige, något jag inte hade en aning om, det kom som en positiv överraskning.

Men om man ska vara helt ärlig så är det inte mycket ”att hänga i julgranen”, dess nuvarande utseende framkallar inte direkt någon wow faktor, trots dess rekord.

Men granen ”Old Tjikko” på Fulufjället i Dalarna är världens äldsta kända individuella trädklon, då den genetiskt är samma individ som för 9 550 år sedan slog rot på samma plats.

Granen är enligt tester genomförda av forskare från Umeå universitet världens äldsta kända individuella trädklon.

Man har tagit fyra prover av trärester i jorden runt trädet som med hjälp av kol 14-datering konstaterats vara 375, 5 660, 9 000 och 9 550 år gamla.

Alla prover visade sig komma från samma ståtliga individ, nämligen granen ”Old Tjikko”.

Granen har haft många stammar genom åren då själva träden bara lever några hundra år, vilket är anledningen till att kol 14-datering var nödvändig.

Världens äldsta träd Old Tjikko

Världens äldsta träd Old Tjikko
Image: Karl Brodowsky, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Delar av rotsystemet har dock hela tiden överlevt och nya delar har vuxit fram medan gamla har dött.

Inga ”originaldelar” av trädet är alltså ”vid liv”, men det är genetiskt sett samma individ som den som växte där för 9 500 år sedan.

Men det är en hissnande tanke att den senaste istiden släppte greppet om Fulufjället för cirka 10 000 år sedan, och strax därefter slog granen ner sig i marken,

Den nuvarande (2008) är ungefär fem meter hög. Trädet fick sitt namn efter upptäckaren Leif Kullmans hund Tjikko.

Omkring 20 granar äldre än 8 000 år har hittats i området från Lappland till Dalarna, däribland den med Old Tjikko jämngamla Old Rasmus.

Old Rasmus är en gran på Sonfjället i Härjedalen som näst efter Old Tjikko anses vara världens äldsta levande individuella trädklon, minst 9 500 år gammal.

”Old Tjikko” ser faktiskt lite medtagen ut

Granen Old Tjikko
Image: Karl Brodowsky, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Som i fallet med Old Tjikko vill man inte avslöja trädets exakta position då man är rädd att besökare ska bryta kvistar i tron att de ska förlänga ens liv.

Namnet ”Old Rasmus” kommer från, gissa vad, jo upptäckaren Lisa Öbergs hund Rasmus.

I likhet med Old Tjikko lever inget av det ursprungliga trädet längre, utan nya rötter har spridit sig medan äldre dött.

Chansen att göra den här typen av fynd är särskilt hög i bergstrakter bland annat eftersom avståndet mellan träden skyddar mot skogsbränder och miljön sällan utsatts för omfattande skogsbruk.

Upptäckten av denna och andra mycket gamla granar i fjällen har förändrat synen på granens i övrigt relativt sena etablering i Skandinavien.

Ett besök hos gamlingen ”Old Tjikko” på Fulufjället

På andra håll i världen finns äldre trädkloner i form av så kallade klonkolonier, där en och samma individ sprider sig i form av flera genetiskt identiska, men separata individer.

Exempelvis Pando, ett bestånd av asp i Utah, har beräknats vara minst 80 000 år och kanske ända upp till 1 000 000 år.

Introbild – Image by David Mark from Pixabay